تشكيل كميته بهداشت كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه و پدافندغير عامل مركز بهداشت بيرجند
تشكيل كميته بهداشت كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه و پدافندغير عامل مركز بهداشت بيرجند چهارمين كميته بهداشت كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه و پدافندغير عامل مركز بهداشت بيرجند ، با حضور رياست و مسئولين واحدهاي ستادي مركز بهداشت با دستور
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان بيرجند
 چهارمين كميته بهداشت كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه و پدافندغير عامل مركز بهداشت بيرجند ، با حضور رياست و  مسئولين واحدهاي ستادي  مركز بهداشت با دستور كار بازبيني و به روزرساني برنامه عملياتي پاسخ به بلايا (EOP) و تجهيزات مديريت  بحران تشكيل شد.
 
 

 دكتر زنگوئي مطلق رئيس كميته، ضمن  خير مقدم به حاضرين در خصوص دستور كار و اهميت آمادگي تيم هاي عملياتي قبل ،حين و بعد از وقوع حوادث وبلايا  تاكيد نمود.

رئيس مركز بهداشت بيرجند بر لزوم ، بااهميت  شمردن نقش افراد تيم هاي حاضر در صحنه هاي  عملياتي حوادث و بلايا طبيعي و انسان ساخت ، تاكيد و ايجاد آمادگي در بين اين نيروها را ، از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي ،مانوربحران و...خواستارشد.
 
 

در ادامه اعزامي كارشناس خطر بلاياي معاونت بهداشتي ضمن تشكر از اقدامات انجام شده در خصوص مديريت و كاهش خطر بلايا در سطح شهرستان بيرجند ، پيرامون جايگاه ، اهميت كميته ، اهداف  و لزوم آمادگي هر چه بيشتر واحدهاي ستادي و محيطي در زمان بلايا مطالبي را عنوان نمود.

 
  پري نژاد مسئول واحد كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل و دبير كميته مركز بهداشت بيرجند، ضمن ارائه عملكرد واحد مديريت و كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل در سال 96 و 97 ، در خصوص اقدامات لازم جهت بازبيني و به روز رساني EOP بيرجند توضيحاتي را ارائه داد.
 
 
  در پايان  حاضرين در جلسه پيشنهادات خود را در زمينه بهبود  وضعيت موجود ارئه و ساير بند هاي  دستور كار جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
منبع: مركز بهداشت شهرستان بيرجند تعداد بازدید: 134 تاریخ درج: 1397/06/19
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر
Powered by DorsaPortal