كارگاه ارزيابي سلامت جنين برگزار شد.
كارگاه ارزيابي سلامت جنين برگزار شد. كارگاه ارزيابي سلامت جنين با حضور اساتيد گرو ه زنان، سونوگرافي ،ژنتيك، و آزمايشگاه درتاريخ هاي ششم و هفتم آبان ماه97 از سوي واحد سلامت خانواده وجمعيت مركز بهداشت شهرستان بيرجند ...
به گزارش روابط عمومي مركزبهداشت شهرستان بيرجند

كارگاه ارزيابي سلامت جنين با حضور اساتيد گرو ه زنان، سونوگرافي  ،ژنتيك، و آزمايشگاه درتاريخ هاي ششم و هفتم آبان ماه97  از سوي واحد سلامت خانواده وجمعيت مركز بهداشت شهرستان بيرجند ،براي گروه هدف پزشكان، ماماها و مراقبين سلامت شاغل در مراكز خدمات جامع سلامت و ماماهاي درگير در مراقبت مادران باردار بيمارستانهاي تامين اجتماعي شهيد رحيمي وميلاد  در محل سالن همايش هاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي برگزار گرديد.

 
 

كياني مسوول واحد سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت بيرجند بر اهميت  غربالگري سلامت جنين تاكيد كرد.

 
 
 

در ادامه  اساتيد كارگاه در خصوص اهداف كارگاه ومشكلات اجرايي(دكتر زهره خزاعي مدير گروه زنان) ، مشاوره ژنتيك (دكتراحمدي پزشك ژنتيك اداره كل بهزيستي خراسان جنوبي ) ،اهميت غربالگري وتشخيص ناهنجاري (دكتر هزاري  متخصص زنان ) ، غربالگري سلامت جنين سه ماهه اول و روش هاي غربالگري تهاجمي آمنيوسنتز CVS (دكتر محمدي فرد مدير گروه سونوگرافي) ، غربالگري  سلامت جنين در سه ماهه دوم (دكترخراشادي زاده ) ، معرفي روش هاي ارزيابي آزمايشگاهي سلامت جنين (دكتر زردست ) مطالب آموزشي مفيدي  ارائه نمودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
لازم به ذكر است در اين كارگاه در پايان هر مبحث پرسش هاي شركت كنندگان توسط  اساتيد هر قسمت پاسخ داده شد .
 
منبع: مركز بهداشت شهرستان بيرجند تعداد بازدید: 180 تاریخ درج: 1397/08/10
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
Powered by DorsaPortal