كارگاه آموزشي احياء پايه و پيشرفته بزرگسال و احياء وكمك به تنفس نوزاد ومراقبت هاي ويزه فشارخون در بارداري وپس از زايمان برگزار شد.
كارگاه آموزشي احياء پايه و پيشرفته بزرگسال  و احياء وكمك به تنفس نوزاد ومراقبت هاي ويزه فشارخون در بارداري وپس از زايمان برگزار شد. در راستاي اهميت سلامت مادران باردار ونوزادان ، دوره آموزشي احياءپايه بزرگسال و احياء وكمك به تنفس نوزاد ومراقبت هاي ويزه فشارخون در بارداري وپس از زايمان در مادران باردا ر ...

 به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان بيرجند

 

 در راستاي افزايش توانمندي پرسنل و اهميت سلامت مادران باردار ونوزادان در مورخه 24 و 27/ 97/9 دوره آموزشي احياءپايه بزرگسال و احياء وكمك به تنفس نوزاد ومراقبت هاي ويژه فشارخون در بارداري وپس از زايمان در مادران باردار براي گروه هدف پزشك ،ماما و پرستاران مراكز خدمات جامع سلامت، مركز بهداشت شهرستان بيرجند ، در محل سالن مهارت هاي باليني معاونت آموزشي برگزار گرديد. 

 

 

 
 

 دكتر زنگوئي مطلق رييس مركز بهداشت شهرستان بيرجند  ضمن بيان خير مقدم بر اهميت كاهش عوارض ومرگ ومير مادران ونوزادان تاكيد نمود.

 
 
 
 
 
 
 
 

مباحث مربوط به كارگاه توسط اساتيد  به صورت تئوري و عملي به شرح ذيل ارائه گرديد.

- احياء وكمك به تنفس نوزاد واحياء پايه و پيشرفته بزرگسال توسط  دكتر حسيني سرپرست مركز مديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي دانشگاه

- مراقبت هاي وِيژه فشارخون در بارداري وپس از زايمان توسط گندمي مربي مركز آموزش بهورزي

- اصول احياء واحياء بزرگسال توسط عباسي كارشناس مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي

 

در پايان كياني مسوول واحد سلامت خانوده مركز بهداشت شهرستان بيرجند با تقدير از دست اندركاران برگزاري كارگاه گفت:همكاران  واحد هاي سلامت خانواده و جمعيت و هماهنگي و گسترش مركز بهداشت شهرستان بيرجند با برگزاري اين كارگاه گام موثري در ارتقاي توانمندي پرسنل در رابطه با احياء پايه و پيشرفته  بزرگسال ، احياء وكمك به تنفس نوزاد ومراقبت هاي ويژه فشارخون در بارداري وپس از زايمان در مادران باردار ،برداشته اند و اظهار اميدواري كرد اقدامات موثر همكاران در اين رابطه باعث كاهش موارد خطرساز تهديد كننده حيات در جمعيت تحت پوشش خواهد گرديد.


 
 

 

 

 

 

منبع: مركز بهداشت شهرستان بيرجند تعداد بازدید: 149 تاریخ درج: 1397/09/28
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
Powered by DorsaPortal