مراقبت فشار خون وديابت

 
خدمات مركز بيرجند
                                                                            مراقبت فشار خون و ديابت 
 غربالگري جمعيت  بالاي 30 سال از نظر فشار خون و ديابت و شناسايي افراد در معرض خطر ، مراقبت و درمان بيماران طبق دستورالعمل كشوري در سطح تمامي مراكز  خدمات جامع سلامت شهري ، روستايي ،پايگاهها و خانه هاي بهداشت
 راهنماي اجرايي برنامه فشار خون بالا
برنامه كشوري پيشگيري وكنترل بيماري ديابت 
 
2936
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
Powered by DorsaPortal