پيشگيري و درمان سل

 
خدمات مركز بيرجند

 ارايه خدمات تشخيصي و درماني رايگان به بيماران مسلول در مركز هماهنگ كننده سل -                                                 آدرس :بلوارشهداي عبادي جنب آتش نشاني - تلفن : 32256605 

 برنامه پيشگيري و درمان سل
       دستورالعمل راهنماي سل 1                                                     دستورالعمل راهنماي سل 2
       دستورالعمل راهنماي سل  3                                                                                         دستورالعمل راهنماي سل 4
2318
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
Powered by DorsaPortal