مشاوره ژنتيك
خدمات مركز بيرجند
  مشاوره ژنتيك

-         غربالگري متقاضيان ازدواج از نظر تالاسمي و شناسايي زوج هاي ناقل تالاسمي و انجام مراقبت هاي ويژه بر اساس فلوچارت كشوري همه روزه در مركز مشاوره ژنتيك - مركز بهداشت بيرجند بلوار شهيد طهماسبي ( مركز خدمات جامع سلامت شهري قدس )-تلفن تماس:32430071

-         غربالگري كليه نوزادان در سن 5-3 روزگي از نظر كم كاري مادرزادي تيروئيد و شناسايي نوزادان بيمار ، پيشگيري و درمان آن در تمامي مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي  ،پايگاه ها وخانه هاي بهداشت

 دستورالعمل جامع پيشگيري از بتا تالاسمي
 برنامه كشوري غربالگري تيروئيد
 دستورالعمل پيشگيري از فنيل كتون اوري
 
2592
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
Powered by DorsaPortal