مشاوره هنگام ازدواج

خدمات مركز بيرجند

نظر به اهميت مشاوره حين ازدواج در بالا بردن آگاهي زوج هاي جوان در نحوه ارتباط عاطفي و اجتماعي ، پاسخ گويي به نياز هاي جنسي ، جلوگيري از :مرگ و مير مادران، بارداري در نوجواني، سقط غيرقانوني و بارداري با برنامه ريزي ،زوجين جوان با شركت در جلسات مشاوره هنگام ازداوج كه همه روزه پس از انجام آزمايشات هنگام ازدواج ساعت 11-10 صبح در سالن آموزش مركزسلامت جامعه شماره يك واقع در بلوار معلم- خياب ان خليل طهماسبي مركز بهداشت طبقه همكف برگزار مي گردد،  گام مهمي در اين راستا بردارند.

شرح كامل برنامه مشاوره هنگام ازدواج
 
2908
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
Powered by DorsaPortal