خدمات بهداشت حرفه اي 10

                  خدمات خصوصي بهداشت حرفه اي

در راستاي واگذاري خدمات تخصصي دولتي به بخش خصوصي به منظور بهره گيري از توان تخصصي فارغ التحصيلان رشته بهداشت حرفه اي ، پزشكان عمومي داراي مجوز طب كار و پزشكان متخصص طب كار و بهره مندي مناسب آحاد جامعه از خدمات سلامت كار و بهره برداري از ظرفيتهاي موجود امكانات بخش دولتي ، آئين نامه نحوه ارائه خدمات سلامت كار توسط بخش خصوصي مصوب و زمينه ارتقاء سطح كمي و كيفي ارائه خدمات فوق به شاغلين را فراهم نموده است

هدف اصلي از اين خدمات ارتقاي سطح كيفي خدمات بهداشت حرفه اي مطابق با آخرين استاندارهاي ارائه شده

 توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در واحدهاي شغلي و با نظارت كامل مركز بهداشت شهرستان انجام مي گردد


970
1396/02/18
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
Powered by DorsaPortal