بیماریهای غیر واگیردار

مبارزه با بيماريها

 غير واگير فشارخونديابتتالاسميسرطانتيروئيدفشار خون بالا كنترل ديابت بتا تالاسميسرطانحوادث كم كاري تيروئيد
3658
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
Powered by DorsaPortal