پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 63 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رئيس مركز بهداشت بيرجند
نام: امير مهدي
نام خانوادگی: زنگوئي مطلق
مدرک تحصیلی: دكتراي پزشكي
پست الکترونیک: m.zangoeemot@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2888
مستقیم: 31632888 دورنگار: 32445675

عنوان شغل: معاون مركز بهداشت
نام: مهدي
نام خانوادگی: هدايتي فرد
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت محيط
پست الکترونیک: m.hedayati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2999
مستقیم: 31632999 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها
نام: محمدصديق
نام خانوادگی: فاروقي
مدرک تحصیلی: دكتراي پزشكي
پست الکترونیک: m.s.faroghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2870
مستقیم: 05631632870 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
نام: صديقه
نام خانوادگی: حاجي دوست
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد بهداشت عمومي
پست الکترونیک: s.hageidoost@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2860
مستقیم: 31632860 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهداشت دهان و دندان
نام: علي
نام خانوادگی: گلداني مقدم
مدرک تحصیلی: دكتراي دندانپزشك
پست الکترونیک: ali.goldani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2949
مستقیم: 05631632949 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول هماهنگي و گسترش شبكه
نام: محمد علي
نام خانوادگی: زنگويي
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: ma.zangoee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2820
مستقیم: 05631632820 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور مالي مركز بهداشت بيرجند
نام: علي
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: ليسانس حسابداري
پست الکترونیک: barzgar_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2810
مستقیم: 05631632810 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد فناوري اطلاعات
نام: خديجه
نام خانوادگی: احراري
مدرک تحصیلی: مهندس كامپيوتر
پست الکترونیک: ahrari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2880
مستقیم: 05631632880 دورنگار: 05632425675

عنوان شغل: مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت
نام: رويا
نام خانوادگی: كياني
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مشاوره مامايي
پست الکترونیک: kiani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2851
مستقیم: 05631632851 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهبود تغذيه
نام: فريبرز
نام خانوادگی: بجدي
مدرک تحصیلی: كارشناس تغذيه
پست الکترونیک: ff.bojdi2@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2866
مستقیم: 05631632866 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول انبار مركز بهداشت استان و شهرستان
نام: مريم
نام خانوادگی: انصاري فرد
مدرک تحصیلی: تكنسين دارويي
پست الکترونیک: m.ansari.fard@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2840
مستقیم: 31632840 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور اداري و كارگزيني
نام: محمد حسين
نام خانوادگی: محمدي
مدرک تحصیلی: كارشناس مديريت
پست الکترونیک: mh.mohammadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2830
مستقیم: 05631632830 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول آموزش سلامت و روابط عمومي
نام: حميدرضا
نام خانوادگی: شاملو
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت عمومي
پست الکترونیک: shamlou@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2885
مستقیم: 31632885 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط و حرفه اي
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: كربلائيان
مدرک تحصیلی: مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه اي
پست الکترونیک: KARBLAEYAN@BUMS.AC.IR
تلفن داخلی: 2900
مستقیم: 05631632900 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اميني نسب
مدرک تحصیلی: كارشناس اسيب شناسي
پست الکترونیک: amininasabf1@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2919
مستقیم: 31632919 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور حقوقي
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طاقت
مدرک تحصیلی: كارشناس حقوق
پست الکترونیک: mrtaghat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2881
مستقیم: 31632881 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول آزمايشگاه سل استان
نام: حميدرضا
نام خانوادگی: سالاري
مدرک تحصیلی: كارشناس آزمايشگاه
پست الکترونیک: h.salari.darmian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2893
مستقیم: 05631632893 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور آزمايشگاه ها
نام: سيد محمد
نام خانوادگی: كاظمي
مدرک تحصیلی: كارشناس علوم آزمايشگاهي
پست الکترونیک: m.kazemi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2890
مستقیم: 05631632890 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول نقليه مركز بهداشت استان و شهرستان
نام: حسين
نام خانوادگی: بذرگري
مدرک تحصیلی: بهيار
پست الکترونیک: h.barzgari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2844
مستقیم: 05631632844 دورنگار: 05632425675

عنوان شغل: كارشناس بهداشت حرفه اي و مسئول برنامه بلايا
نام: محسن
نام خانوادگی: پري نژاد
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت حرفه اي
پست الکترونیک: m.parineghad@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2905
مستقیم: 05631632905 دورنگار: 05632445675

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal