۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 87    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
چك ليست ترالي اورژانس 5 طبقه.pdf چك ليست ترالي اورژانس 5 طبقه.pdf 1397/12/05 60
چك ليست ترالي اورژانس4 طبقه.xlsx چك ليست ترالي اورژانس4 طبقه.xlsx 1396/04/11 288
فرم آماري برنامه ملي خود مراقبتي .pdf فرم آماري برنامه ملي خود مراقبتي .pdf 1396/03/17 271
فرم(پايش)عملكرد(فصلي)دندانپزشك(-)بهداشتكار(دهان)و_دندان.pdf فرم(پايش)عملكرد(فصلي)دندانپزشك(-)بهداشتكار(دهان)و_دندان.pdf 1396/02/21 196
چك ليست پايش واحد تزريقات وپانسمان.pdf چك ليست پايش واحد تزريقات وپانسمان.pdf 1396/02/11 294
چك ليست پايش كارشناس امورپرستاري.pdf چك ليست پايش كارشناس امورپرستاري.pdf 1396/02/11 204
فرم حضور و غیاب کارگاه فرم حضور و غیاب کارگاه 1395/10/20 5226
فرم ارزشیابی کارگاه.pdf فرم ارزشیابی کارگاه.pdf 1395/10/20 254
درخواست برگزاری کارگاه .pdf درخواست برگزاری کارگاه .pdf 1395/10/20 208
چک لیست برگزاری کارگاه چک لیست برگزاری کارگاه 1395/10/20 324
ارزیابی مدرسین کارگاه اقدامات بهداشتی ارزیابی مدرسین کارگاه اقدامات بهداشتی 1395/10/20 247
عفونتهای حاد تنفسی عفونتهای حاد تنفسی 1395/10/01 203
فرم خام جمع بندی آمار آموزش گروهی مراکز شش ماهه اول 95 فرم خام جمع بندی آمار آموزش گروهی مراکز شش ماهه اول 95 1395/09/21 275
دفتر ثبت جلسات آموزشی نهائی دفتر ثبت جلسات آموزشی نهائی 1395/07/04 287
چک لیست ارزیابی برنامه رابطان سلامت چک لیست ارزیابی برنامه رابطان سلامت 1395/03/06 250
فرم خام جمع بندي آمار آموزش گروهي مراكز فرم خام جمع بندي آمار آموزش گروهي مراكز 1394/11/18 376
بهورز نمونه بهورز نمونه 1394/10/03 61
فرم شناسنامه كارگاه فرم شناسنامه كارگاه 1394/10/01 403
فرم(پايش)عملكرد(فصلي)پاراكلينيك.pdf فرم(پايش)عملكرد(فصلي)پاراكلينيك.pdf 1394/08/20 266
چك ليست مركز سلامت جامعه چك ليست مركز سلامت جامعه 1394/08/20 279
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal