۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 86    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
چك ليست ترالي اورژانس1.xlsx 1396/04/11 174
فرم آماري برنامه ملي خود مراقبتي .pdf 1396/03/17 191
فرم(پايش)عملكرد(فصلي)دندانپزشك(-)بهداشتكار(دهان)و_دندان.pdf 1396/02/21 114
چك ليست كارشناس امورپرستاري.pdf 1396/02/11 123
چك ليست تزريقات.pdf 1396/02/11 176
فرم حضور و غیاب کارگاه 1395/10/20 3267
فرم ارزشیابی کارگاه.pdf 1395/10/20 169
درخواست برگزاری کارگاه .pdf 1395/10/20 138
چک لیست برگزاری کارگاه 1395/10/20 242
ارزیابی مدرسین کارگاه اقدامات بهداشتی 1395/10/20 154
عفونتهای حاد تنفسی 1395/10/01 118
فرم خام جمع بندی آمار آموزش گروهی مراکز شش ماهه اول 95 1395/09/21 193
دفتر ثبت جلسات آموزشی نهائی 1395/07/04 208
چک لیست ارزیابی برنامه رابطان سلامت 1395/03/06 174
فرم خام جمع بندي آمار آموزش گروهي مراكز 1394/11/18 291
بهورز نمونه 1394/10/03 13
فرم شناسنامه كارگاه 1394/10/01 248
فرم(پايش)عملكرد(فصلي)پاراكلينيك.pdf 1394/08/20 169
چك ليست مركز سلامت جامعه 1394/08/20 189
چك ليست مركز بهداشتي درماني 1394/08/20 178
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal