۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 14    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
صدور صلاحیت بهداشت حرفه ای واحدهای شغلی صدور صلاحیت بهداشت حرفه ای واحدهای شغلی 1395/01/24 201
خدمات طب کار خدمات طب کار 1395/01/24 186
بررسی مشاغل سخت و زیان آور بررسی مشاغل سخت و زیان آور 1395/01/24 191
بررسی شکایات بهداشت حرفه ای بررسی شکایات بهداشت حرفه ای 1395/01/24 194
نحوه صدور يا تمديد صلاحيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي نحوه صدور يا تمديد صلاحيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي 1394/10/28 200
فرآيند گزارش نواقص بهداشتي و اخطار به متصدي فرآيند گزارش نواقص بهداشتي و اخطار به متصدي 1394/10/28 253
فرآيند فك پلمپ قانوني فرآيند فك پلمپ قانوني 1394/10/28 220
فرآيند توقيف مواد غذايي( فاقد مشخصات ، تقلبي ،ازتاريخ مصرف گذشته ) فرآيند توقيف مواد غذايي( فاقد مشخصات ، تقلبي ،ازتاريخ مصرف گذشته ) 1394/10/28 214
فرآيند تخلف فك پلمپ غير قانوني فرآيند تخلف فك پلمپ غير قانوني 1394/10/28 260
فرآيند تخلف بهره برداري پس از فك پلمپ فرآيند تخلف بهره برداري پس از فك پلمپ 1394/10/28 209
<<   <  1 2  >   >>  
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal