۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
مبارزه با بيماريهاي تنفسي و قرنطينه
تاریخ به روزرسانی: 1396/02/06

 برنامه مبارزه با بيماريهاي تنفسي و قرنطينه 

     برنامه متشكل از برنامه هاي زير مي باشد:

1-    برنامه مبارزه با بيماري آنفلوآنزا

اين برنامه شامل مراقبت فعال بيماري آنفلوآنزا است . سيستم مراقبت آنفلوانزا شامل 2 سيستم پاندمي و جاري مي باشد :

الف- سيستم مراقبت پاندمي:

Ø      هدف مراقبت در دوران پس از پاندمي:

هدف مراقبت در طي دوران پس از پاندمي تهيه اطلاعاتي است كه توانايي گزارش بموقع يك اپيدمي يا پاندمي ،گزارش تغييرات حاصله در رفتار ويروس در گردش،تصميم سازي در سياستهاي بهداشتي و مديريت باليني ، وراهنماي انتخاب گونه هاي واكسن را فراهم نمايد.

Ø      اقدامات و فعاليت هاي گزارش زودهنگام :

در اين راستا فعال بودن يك پايگاه ديده وري شبه انفلوانزا در هر شهرستان تداوم خواهد يافت و تمامي مراكز گوش به زنگ بوده و بر اساس وقوع و بروز وقايع هشداردهنده ،مداخلات بهداشتي شروع خواهد گرديد.

وقايع هشدار دهنده اي كه شروع كننده فوري بررسي و انجام مداخلات بهداشتي هستند عبارتند از:

I        تغييرات ناگهاني و غير قابل انتظار در روند بيماريهاي تنفسي شديد كه در سيستم مراقبت جاري و معمول مشاهده مي شوند.

II        بروز خوشه هاي بيماري تنفسي شديد يا پنوموني بوقوع پيوسته در افراد يك فاميل يا يك محل كار يا در يك شبكه اجتماعي.

III        الگوهاي غير قابل انتظار بيماري تنفسي يا پنوموني از قبيل افزايش آشكار در مرگ، تغيير گروه سني در بيماران با انفلوانزاي شديد، يا تغيير در الگوي باليني بيماري انفلوانزا

IV      بروز بيماري تنفسي شديد و پيشرونده در كارمندان بهداشتي و درماني

V        افزايش غير معمول فروش داروهايي كه براي درمان بيماريهاي تنفسي بكار مي روند.

VI       همزماني بروزبيماري تنفسي در انسان با بروز بيماري در حيوانات

VII       بروز آلودگي انساني با ويروسهاي انفلوانزايي كه بطور معمول در جمعيت انساني در گردش نمي باشند.

ب سيستم مراقبت جاري :

 شامل ثبت و جمع آوري داده ها و نمونه برداري و انجام مداخلات بهداشتي لازم در مواجهه با موارد بيماري مي باشد.اين سيستم شامل مراقبت اپيدميولوژيك(مراقبت طغيانها يا اپيدمي هاي تنفسي بالاخص در اماكن تجمعي از قبيل خوابگاهها، پادگانها)، مراقبت موارد مرگ بيمارستاني،مراقبت غيبت از كار يا مدرسه ،مراقبت مبادي ورودي و خروجي كشور(مراقبت مرزي) و مراقبت آزمايشگاهي مي باشد.

2-    برنامه مراقبت سندرميك بيماريها

      3 - برنامه مبارزه با سارس و كورنا ويروسها

 
 دستورالعمل  بيماريهاي واگير
 
تعداد بازدید: 1979
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal