۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
عملكرد پزشك خانواده
تاریخ به روزرسانی: 1395/12/18

 
پزشك خانواده

عملكرد برنامه پزشك خانواده مركز بهداشت بيرجند

                          

1- پيگيري جذب وبكارگيري نيروهاي لازم در طرح پزشك خانواده اعم از پزشك ، ماما ،كاردانآزمايشگاه وداروساز كه دراين مورد تعداد 8 پزشك جديد درمراكزاميرآباد ، گازار ، دهلكوه ، خنگ ،خراشاد و 3 نفر ماماي جديد بعنوان 2ماماي جانشين  در مراكز خنگ و اميرآبادويك ماماي ثابت درغيوگ ويك دارو ساز جديد دربخش خصوصي منطقه دهلكوه وهمچنين 2 نفر نيروي آزمايشگاه جديد در مراكزروستايي تامين گرديده است .

2- پيگيري تامين نيروي جانشين پزشك وماما و ساير پرسنل در مواقع مرخصي ،استعلاجي ومرخصي زايمان

 

3- پيگيري وتامين لوازم مورد نياز محل زيست پزشك ، ماما و ساير نيروهاي طرح پزشك خانواده

 

4- پيگيري و تامين و تحويل تعداد 40 دستگاه رايانه جهت راه اندازي ويزيت پايه در سطح مراكز شهري روستايي و خانه هاي بهداشت

 

5- پيگيري امور انجام ويزيت پايه و ثبت الكترونيكي سرشماري در سامانه سلامت ايرانيان

 

6- پيگيري امور مربوط به بيمه روستايي شامل تعويض دفترچه وصدور دفترچه بيمه روستايي

 

 7- پيگيري مشكلات و شكايات مردمي بويژه امور سيستم ارجاع و بيمه روستايي

 

8-تامين پزشك جهت حضور درنماز جمعه طبق در خواست سازمان محترم بسيج جامعه پزشكي

 

9- ابلاغ تعرفه هاي خدمات درماني وسرپايي هرسال به كليه مراكز تابعه شهرستان ونظارت برحسن اجراي آن

 

10- نظارت بر اجراي دقيق دهگردشي پرسنل تيم سلامت به خانه هاي بهداشت و روستاهاي قمرو تيم سيار

 

11  پيگيري حضور يك پزشك و ماما در مراكز دهلكوه و اميرآباد در شيفت عصر و روزهاي تعطيل به منظور رفاه حال بيماران روستايي

 

12- فعال كردن پايگاه حاجي آباد و مستقر شدن دو پزشك در پايگاه دركل هفته

 

13 حضور يك پزشك سه روز هفته در خانه بهداشت چهكند اميرآباد

 

14 فعال كردن آزمايشگاه در مراكز دهلكوه و اميرآباد 2 روز در هفته

 

15- جابه جايي مركز معين و انتقال به روبروي مركز بهداشت شهرستان جهت رفاه حال بيماران

 

16-جابجايي مركزروستايي شماره يك به مركزشهري روستايي شماره شش درمنطقه آويني واسقرار يك شعبه ازداروخانه دكترقدرتي جهت رفاه حال بيماران

 
تعداد بازدید: 2527
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal