۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
عملكرد آمار
تاریخ به روزرسانی: 1394/10/03

                     

شرح وظايف كارشناس آمار 

 
      *        جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي سرشماري ابتداي سال

*جمع آوري و كنترل آمار جمعيت به تفكيك گروه هاي سني روستايي، تيم سيار و افاغنه شهرستان و جمع بندي و استخراج آمار جمعيتي شهرستان

*      ارائه آمار جمعيتي پس ازتاييد حراست به ادارات شهرستان

*      اجراي برنامه نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ :

*      جمع آوري آمار مرگ و مير از بيمارستان ها، شهرداري (گورستان) ، مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت، پزشكي قانوني و هماهنگي با اداره ثبت احوال.

*       تكرارگيري و  ورود اطلاعات در نرم افزار كشوري سيستم جامع ثبت مرگ و مير، كنترل اطلاعات وارد شده ، حذف موارد تكراري و ارسال نسخه كامپيوتري اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان و تحويل دفترچه هاي گواهي فوت و نظارت بر امور گواهي هاي فوت صادر شده

*        تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي و بين بخشي : فرمانداري ، بيمارستان ، مدير شبكه ، پزشكي قانوني ، ثبت احوال ، شهرداري گورستان و مركز فوريت هاي پزشكي

*       انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ كودكان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده

*       انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ ناشي از سرطان ها، سل، مننژيت، ايدز، خودكشي ها و ... با واحد مبارزه با بيماريها

*       برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت همكاران محيطي

*      جمع آوري، كنترل ورود اطلاعات در نرم افزار فرابر و استخراج شاخصهاي زيج حياتي

*       جمع آوري، كنترل، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز

*        طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

*        آموزش به همكاران جديد الورود به سيستم و دانشجويان

*      اجراي طرح هاي علمي پژوهشي

*        شركت در سمينارها و ارائه نتايج حاصله از پشيرفت هاي علمي و فني مربوط به فرابري داده ها

*        انجام ساير امور مربوطه

تعداد بازدید: 1981
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal