۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
خدمات بهداشت حرفه اي 1
تاریخ به روزرسانی: 1396/01/09
طرح توسعه ارگونومي در نظام شبكه بهداشتي كشور
 طرح ارگونومي

 

اين برنامه به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه كشور و با توجه به سند برنامه جهارم توسعه، به منظور ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي انسانها بويژه كارگران شاغل در بخش هاي صنعت ، معدن ، خدمات و كشاورزي با مداخله ارگونومي و استقرار نظام مند و سيستميك آن با هدف پيشگيري و كنترل آسيب هاي اسكلتي، عضلاني تدوين گرديده است.

در اين برنامه گروههاي هدف گيرنده خدمت، شاغلين كارگاههاي تحت پوشش نظام شبكه مي باشند و گروههاي ارائه دهنده خدمت كاردانان بهداشت حرفه اي و محيط و كارشناسان بهداشت حرفه اي و پزشكان شاغل در سيستم خدمات بهداشتي كشور مي باشند

برنامه بازرسي هدفمند بهداشت حرفه اي
بازرسي هدفمند

هدف كلي برنامه :

تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نيروي كار كشور از طريق هدفمند نمودن بازرسي بهداشت كار در نظام شبكه بهداشتي كشور

راهبردهاي برنامه بازرسي هدفمند:

1-    استقرار يك برنامه بازرسي سيستماتيك و نظام مند

2- بهره گيري بهينه از پتانسيل نيروي انساني موجود جهت انجام بازرسي ها

3- توانمند سازي و ارتقاء سطح آگاهي بازرسين بهداشت كار

4- اولويت بندي بازرسي ها از كارگاه ها براساس سطح ريسك مربوطه

5- تدوين مقررات و استانداردهاي مرتبط با برنامه بازرسي هدفمند

6-  جلب مشاركت كارفرمايان، اتحاديه ها، صنايع و ... با هدف افزايش محيطهاي كاري سالم

7- جلب مشاركت مراجع قضايي جهت برخورد قاطع با متخلفين بهداشت كار

8- نظام مند نمودن و يكسان سازي سيستم ثبت اطلاعات و گزارش دهي طرح بازرسي هدفمند

9-  نظارت، پايش و ارزشيابي در ميزان دستيابي به اهداف طرح براساس برنامه هاي عملياتي تدوين شده معاونت بهداشتي استانها در چهارچوب برنامه ابلاغ شده از مركز

 

 
تعداد بازدید: 1943
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal