۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
رزومه اقاي كاظمي
تاریخ به روزرسانی: 1396/01/14

لوگو ازمايشگاه
                                                       رزومه كاري آقاي سيد محمد كاظمي 
 
-مسئول  آزمايشگاه واموراداري مركز بهداشتي درماني مود ازآبان سال 1376 لغايت مهر 1380

-از سال 1380 تا كنون محل خدمت در مركز بهداشت شهرستان بيرجند

   -مدت سه سال از سال 80تا 84 كار درآزمايشگاه سل شهذستان بيرجند

 - مسئول پيگيري در خواست و تجهيزات آزمايشگاه ازسال 1382 تاكنون

 -همكاري با شبكه درميان در سال 1384در خصوص خريد تجهيزا ت آزمايشگاهي در قالب طرح پزشك خانواده

- مسئول اجراي طرح نمونه گيري آزمايشات پزشك خانواده در مراكز روستاي شهرستان بيرجند وخوسف در سال 1384

-مسئول آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان بيرجند از سال 1388 تا كنون

- پيگيري وخريد نرم افزار پذيرش آزمايشگاه در سال 1389

-پيگيري خريد تجهيزات مورد نياز انجام آزمايشات هپاتيت مادران وتيروئيد مادران باردار

-راه اندازي آزمايشگاه در پايگاه معصوميه با تجهيزات موردنياز براي انجام آزمايشات مادران باردار ومراجعين پزشك خانواده وهمچنين آزمايشات كسبه كه باعث كاهش مراجعين در مركزبهداشت بيرجند شده

- پيگيري جهت بازسازي فضاي آزمايشگاه مر كزبهداشت از سال 88 كه نهايتا اين موضوع در سال 1394 باهمكاري رياست محترم مركز بهداشت محقق گشت وفضاي مناسب ايجاد گرديد.

پيگيري وخريد تجهيزات آزمايشگاهي در سال 94 وبه روز كردن تجهيزات آزمايشگاه

 
 
 
 
  
 
تعداد بازدید: 1476
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal