۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
سامانه فرماندهي حادثه
تاریخ به روزرسانی: 1397/03/27
 
 

سامانه فرماندهي حادثه

 

  مجموعهاي اصولي متشكل از افراد متخصص و سازمانهاي مربوطه است كه براي فرماندهي، كنترل و هماهنگي در پاسخ به شرايط اضطراري استفاده ميشود. تعريف جامعتر ICS  ، شامل مجموعهاي از كاركنان، سياستها، فرايندها، تأسيسات و تجهيزات ميباشد كه در يك ساختار مشترك سازمان يافته، گردآوري شدهاند و براي بهبود پاسخ به عمليات اضطراري از تمامي نوعها و پيچيدگيها، طراحي شدهاندICS  يكي از زير اجزاي سامانه ملي مديريت بحران (NIMS: National Incident Management System) استICS كه بر مبناي سازماني با پاسخگويي انعطاف پذير و قابل اندازه گيرياست، چهارچوب مشتركي را فراهم ميكند كه افراد در آن ميتوانند به صورت مؤثر با هم كار كنند. اين افراد ميتوانند از چندين سازمان انتخاب شوند كه به صورت عادي با هم كار نميكنند، و ICS براي دادن پاسخ استاندارد و روشهاي عملياتي براي كاهش مشكلات ناشي از تداخل ارتباطي در حوادث، طراحي شده استICS به صورت ساختار «نخستين در صحنه» به طور مختصر بيان شده است، جايي كه اولين پاسخگو در صحنه، مسئوليت صحنه را تا زماني كه سانحه حل ميشود، برعهده ميگيرد، و زماني كه پاسخگوي شايسته تري به صحنه ميرسد، مسئوليت فرماندهي را دريافت ميكند يا فرمانده حادثه، فرد ديگري را به عنوان فرمانده حادثه بر ميگزيند.

 

 
 
تعداد بازدید: 690
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal