۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
گسترش شبكه
تاریخ به روزرسانی: 1397/04/03
 گسترش شبكه

     شرح وظايف: مسئول واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

 *    مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه.

*      شناخت خصوصيات جغرافيايي ،جمعيتي و توانايي هاي منطقه وتعيين اولويت ها در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمت

*      پيشنهاد ايجاد ، تجهيز، راه اندازي و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني .

*      پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

*      مشاركت و هماهنگي با ساير گروه ها ي كارشناسي جهت استفاده بهينه از فضا،تجهيزات و نيروي انساني

*      براورد و تامين و توزيع نيروي انساني در تمام رده ها و تعيين محل خدمت

*      نظارت و پايش عرصه هاي ارائه خدمت و پايش و تلاش در جهت ارتقاي كيفيت خدمات

*      جذب و آموزش بهورزان در راستاي ارائه بهورزان كارآمد

*      برنامه ريزي وتعيين كارآموزي دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي،پرستاري،مامايي وپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي وآزاد درمراكزبهداشتي درماني

*      ارائه گزارشات ادواري از اطلاعات،آمار،شاخصهاي خدمات بهداشتي

*      طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كيفيت و كميت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني

*      تجزيه و تحليل داده هاي زيج حياتي و ارائه بازخورد

*     تشكيل ستاد حوادث غير مترقبه

*      تهيه برنامه عملياتي ساليانه

*      پيگيري امور طرح پزشك خانواده روستايي

*      پيگيري امور سكونتگاههاي غير رسمي و ارائه خدمات در حاشيه شهر بيرجند

*      پيگيري امور ساختماني ،پروژه هاي عمراني و فضا هاي فيزيكي اماكن بهداشتي درماني

 

تعداد بازدید: 2786
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal