۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي پرسنل واحد گسترش شبكه
تاریخ به روزرسانی: 1398/11/01
 سوابق  گسترش
سمت :مسئول واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت
نام و نام خانوادگي : محمد علي زنگويي

زنگويي

مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
پست الكترونيك : ma.zangoee@bums.ac.ir
تلفن مستقيم : 32445671-056    ,    05631632820     

تلفن داخلي: 2820

فاكس :32445675 -056

سمت : كارشناس گسترش

نام و نام خانوادگي : عذارالسادات حسيني

حسيني

مدرك تحصيلي كارشناس بهداشت عمومي
پست الكترونيك : o.hossaini94@bums.ac.ir
تلفن مستقيم : 31632822-056

تلفن داخلي: 2822

فاكس : 32445675-056

سمت :كارشناس پزشك خانواده

نام ونام خانوادگي : اكرم حدادي  

حدادي

مدرك تحصيلي : كارشناس بهداشت عمومي  
پست الكترونيك : a.hadahei@bums.ac.ir
تلفن مستقيم : 31632824-056

تلفن داخلي: 2824

فاكس : 32445675-056

سمت :كارشناس آمار

نام و نام خانوادگي : فاطمه خزاعي 

خزاعي

مدرك تحصيلي : كارشناس آمار
پست الكترونيك : f.khazaei@bums.ac.ir
تلفن مستقيم  : 31632823-056

تلفن داخلي : 2823

فاكس :32445675-056

سمت : كارشناس تجهيزات پزشكي و مشاركتهاي مردمي

 نام و نام خانوادگي : مريم رخشاني فرد

رخشاني

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري
پست الكترونيك : ma.rakhshani@bums.ac.ir
تلفن مستقيم : 31632821-056

تلفن داخلي : 2821

فاكس :  32445675-056
سمت : كارشناس آمار
نام و نام خانوادگي :حكيمه جليلي 

جليلي

مدرك تحصيلي : كارشناس بهداشت عمومي
پست الكترونيك : h.jalili@bums.ac.ir
تلفن مستقيم :  31632825-056

تلفن داخلي 2825

فاكس : 32445675-056

معرفي واحد

              نظارت بر مراكز بهداشتي-درماني شهري و روستايي

Ø      جلب مشاركت خيرين و اجرايي نمودن اصول مشاركت مردمي و هماهنگي بين بخشي

Ø      پيگيري امور مربوط به تجهيز و راه اندازي واحدهاي بهداشتي

Ø      پيگيري امور مربوط به برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي

Ø      پيگيري امور مربوط به امار وسرشماري

Ø      پيگيري امور مربوط به داوطلب يابي در منطقه تحت نظارت

Ø      پيگيري امور مربوط به نيروي انساني در سطح اول ودوم شبكه

Ø      پيگيري امور مربوط به بهبود استاندارد تجهيزات مراكز بهداشتي درماني و فضاي فيزيكي

Ø      .بررسي وتطبيق نيروهاي مورد نيازواحدها و پيشنهاداصلاح تشكيلات وچارت سازماني

تعداد بازدید: 3302
خراسان جنوبي- بيرجند  - بلوار شهيد خليل طهماسبي حد فاصل بلوار معلم و غفاري- مركز بهداشت شهرستان بيرجند
تلفن:31632801 ,31632800-056     دورنگار: 32445675-056   كدپستي9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal