از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 274    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نمونه گواهي تدريس 1394/06/07 31
فرم آماري آموزش گروهي 1394/06/07 68
فرم حاضرين در جلسه 1394/06/07 44
جدول زمانبندي فعاليتهاي مدارس 1394/06/19 38
فرم واكسيناسيون توام 1394/06/19 27
گزارش آموزشها 1394/06/25 32
صورت جلسه آموزشي واحد سلامت نوجوانان 1394/06/25 23
فرم بررسي پديكلوز در مدارس 1394/06/25 61
ليست خطي سرخچه 1394/06/25 19
بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا 1394/06/28 20
جدول معيار تشخيص باليني تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 1394/06/28 18
ارجاع موارد مشكوك به سالك 1394/06/28 15
فرم انفرادي گزارش دهي عوارض ناشي از واكسيناسيون 1394/06/28 28
بررسي بيماري تب مالت 1394/06/28 23
بررسي سياه سرفه 1394/06/28 18
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مشكوك به ساير تب هاي خونريزي دهنده ويروسي 1394/06/28 15
فرم بررسي اپيدميولوژيك سرخچه 1394/06/28 19
فرم بررسي اپيدميولوژيك موارد مشكوك سرخك 1394/06/28 23
فرم بررسي آلودگي پديكلوز 1394/06/28 23
بررسي انفرادي سالك 1394/06/28 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
خراسان جنوبی- بیرجند  - بلوار شهید خلیل طهماسبی حد فاصل بلوار معلم و غفاری- مرکز بهداشت شهرستان بیرجند
تلفن: 32430071-056     دورنگار: 32445675-056   کدپستی9717853586     E-mail: hltb[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal