پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 72 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رئیس مرکز بهداشت بیرجند
نام: امیر مهدی
نام خانوادگی: زنگوئی مطلق
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی
پست الکترونیک: m.zangoeemot@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2888
مستقیم: 31632888 دورنگار: 32445675

عنوان شغل: معاون مرکز بهداشت
نام: مهدی
نام خانوادگی: هدایتی فرد
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیک: m.hedayati@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2999
مستقیم: 31632999 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
نام: محمدصدیق
نام خانوادگی: فاروقی
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی
پست الکترونیک: m.s.faroghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2870
مستقیم: 05631632870 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
نام: صدیقه
نام خانوادگی: حاجی دوست
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت عمومی
پست الکترونیک: s.hageidoost@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2861
مستقیم: 31632861 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهداشت دهان و دندان
نام: علی
نام خانوادگی: گلدانی مقدم
مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشک
پست الکترونیک: ali.goldani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2949
مستقیم: 05631632949 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول هماهنگی و گسترش شبکه
نام: محمد علی
نام خانوادگی: زنگویی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک: ma.zangoee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2820
مستقیم: 05631632820 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور مالی مرکز بهداشت بیرجند
نام: علی
نام خانوادگی: برزگر اول
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری
پست الکترونیک: barzgar_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2810
مستقیم: 05631632810 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول واحد فناوری اطلاعات
نام: خدیجه
نام خانوادگی: احراری
مدرک تحصیلی: مهندس کامپیوتر
پست الکترونیک: ahrari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2880
مستقیم: 05631632880 دورنگار: 05632425675

عنوان شغل: مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت
نام: زهرا
نام خانوادگی: امینی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: zahra.amini80@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2850
مستقیم: 05631632850 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهبود تغذیه
نام: فریبرز
نام خانوادگی: بجدی
مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه
پست الکترونیک: ff.bojdi2@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2866
مستقیم: 05631632866 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول انبار مرکز بهداشت استان و شهرستان
نام: مریم
نام خانوادگی: انصاری فرد
مدرک تحصیلی: تکنسین دارویی
پست الکترونیک: m.ansari.fard@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2840
مستقیم: 31632840 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور اداری و کارگزینی
نام: محمد حسین
نام خانوادگی: محمدی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت
پست الکترونیک: mh.mohammadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2830
مستقیم: 05631632830 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول آموزش سلامت و روابط عمومی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: شاملو
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک: shamlou@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2885
مستقیم: 31632885 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
نام: قائم
نام خانوادگی: براتی کوشک
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
پست الکترونیک: gh.barati@BUMS.AC.IR
تلفن داخلی: 2900
مستقیم: 05631632900 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
نام: فاطمه
نام خانوادگی: امینی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناس اسیب شناسی
پست الکترونیک: amininasabf1@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2919
مستقیم: 31632919 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور حقوقی
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طاقت
مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق
پست الکترونیک: mrtaghat@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2881
مستقیم: 31632881 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول آزمایشگاه سل استان
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: سالاری
مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه
پست الکترونیک: h.salari.darmian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2893
مستقیم: 05631632893 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: مسئول امور آزمایشگاه ها
نام: سید محمد
نام خانوادگی: کاظمی
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک: m.kazemi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2890
مستقیم: 05631632890 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: کارشناس بهداشت حرفه ای و مسئول برنامه بلایا
نام: محسن
نام خانوادگی: پری نژاد
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای
پست الکترونیک: m.parineghad@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2905
مستقیم: 05631632905 دورنگار: 05632445675

عنوان شغل: نقلیه مرکز بهداشت شهرستان
نام: عبدالله
نام خانوادگی: مشمول
مدرک تحصیلی: سیکل
پست الکترونیک: a.masmol@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 2940
مستقیم: 05631632940 دورنگار: 05632425675

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
سس
Powered by DorsaPortal