سياستهاي جمعيتي
 

                                                            عنوان: ابلاغ سياستهاي كلي جمعيّت

1393/02/30 تاريخ:
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست هاي كلي را كه براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با « جمعيّت » مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند.
متن ابلاغيه رهبر انقلاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام به شرح زير است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
با عنايت به اهميّت مقوله جمعيّت در اقتدار ملّي؛ و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيّت آنوني آشور به عنوان يك
فرصت و امتياز؛ و در جهت جبران آاهش نرخ رشد جمعيّت و نرخ باروري در سا ل هاي گذشته، سياست هاي كلي جمعيّت ابلاغ مي گردد. با در نظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعيّت در پيشرفت كشور، لازم است برنامه ريزي هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور متناسب با سياست هاي جمعيّتي انجام گيرد . همچنين ضروري است با هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي سياست ها گزارش شود.
سيّدعلي خامنه اي
30 /ارديبهشت/ 1393
بسم الله الرّحمن الرّحيم
« سياست هاي كلي جمعيّت »
1- ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيّت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني.
2- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد.
3- اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه اي هزينه هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي ربط.
4- تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزش هاي عمومي در باره اصالت كانون خانواده و فرزند پروري و با تأكيد بر آموزش مهارت هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره اي بر مبناي فرهنگ و ارزش هاي اسلامي - ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري.
5- ترويج و نهادينه سازي سبك زندگي اسلامي- ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي.
6- ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح،
آلودگي هاي زيست محيطي و بيماري ها.
7- فرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان و ايجاد شرايط لازم براي تأمين سلامت و نگهداري آنان در خانواده و پيش بيني ساز
و كار لازم براي بهره مندي از تجارب و توانمندي هاي سالمندان در عرص ههاي مناسب.
8- توانمندسازي جمعيّت در سن آار با فرهنگ سازي و اصلاح، تقويت و سازگار آردن نظامات تربيتي و آ موز ش هاي عمومي،
آارآفريني، فني  حرفه اي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
9- باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيّت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع مت عادل و كاهش فشار جمعيّتي.
10 - حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي.
11 - مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست هاي كلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي مناسب.
12 - تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهره گيري از ظرفيتها و توانايي هاي آنان.
13 - تقويت مؤلفه هاي هويت بخش ملي (ايراني، اسلامي، انقلابي ) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميني بويژه درميان مرزنشينان ؛ و ايرانيان خارج از كشور.
14 - رصد مستمر سياست هاي جمعيّتي در ابعاد كمّي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخص هاي بومي توسعه انساني و انجام پژوه شهاي جمعيّتي و توسعه انساني.
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/17
تعداد بازدید:
2150
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal