رزومه خانم سميه رمضاني
كارنامه سوابق كاري

            لوگو سلامت روان                          

  رزومه خانم سيده سميه رمضاني 

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد روانشناسي باليني

سوابق كاري و اجرايي:

* مسئول واحد بهداشت روان مركز بهداشت شهرستان بيرجند

* ناظر مركز گذري سلامت

* مسئول واحد پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد و اعتياد مركز بهداشت بيرجند

* همكاري با دانشكده بهداشت جهت تدريس درس كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي

* همكاري با امور بانوان دانشگاه علوم پزشكي

 

طرح هاي تحقيقاتي :

* بررسي رابطه بين سلامت سازماني و خاموشي سازمان

* مقايسه سبك زندگي اسلامي اعضائ هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بر حسب تخصص

*بررسي تاثير آهن ياري هفتگي بر پرخاشگري در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ,سال دوم شهر بيرجند

  مقاله ها :

      I.            بررسي رابطه بين سلامت سازماني وخاموشي سازمان ISI) )

   II.            مقايسه سبك زندگي اسلاميا عضائ هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي برحسب تخصص (ISI)

III.            بررسي نقش نمايشگاه هاي بين الملل در موفقيت شركت هاي توليدي(ISI)

IV.            بررسي ميزان فعاليت فيزيكي و وضعيت تغذيه در مراجعه كنندگان به مركز بهداشتي درماني مرك

 V.            تاثيرآموزش كارگاهي برميزان دانش پرسنل بهداشتي درزمينه حمايتهاي رواني اجتماعي دربلايا

VI.            بررسي نگرش پرسنل بهداشتي شهرستان بيرجند در مورد ابعاد مختلف اعتياد و مصرف مواد

VII.            بررسي تعارضات زناشوي در زنان شاغل مراجعه كننده به دادگاه خانواده و مراكز مشاوره شهر بيرجند .

VIII.            عوامل موثر در درمان اعتياد و مصرف مواد از ديدگاه پرسنل بهداشتي شهرستان بيرجند

IX.            عوامل موثردربازگشت به اعتياديك معتادترك كرده ازديدگاه پرسنل بهداشتي شهرستان بيرجند

   X.            Health Staff Attitude about Factors affecting return to drug addiction

 

   كميته ها

عضو كميته پيشگيري از خودكشي مركز بهداشت شهرستان بيرجند

عضو كميته حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا شهرستان بيرجند

عضو كميته مشاوره امور بانوان دانشگاه

عضو تيم اجرايي طرح اجتماع محور پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در محيط كار


 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/15
تعداد بازدید:
2084
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal