مراقبت سلامت مردان
 لوگوميانسالان
اهم اقدامات انجام شده در هفته ملي سلامت مردان ايراني -1395
 

1

برگزاري جلسه درون بخشي هفته سلامت مردان

2

ارسال نامه هفته ملي سما به مراكز خدمات جامع سلامت سطح شهرستان

3

تهيه وتوزيع تراكت شعارهاي هفته سلامت مردان در مراكز وادارات

4

تهيه بنر مربوط به هفته سما ونصب آن در درب ورودي مركز بهداشت شهرستان و مراكز بهداشتي درماني

5

مكاتبه با آموزش وپرورش در خصوص انجام فعاليت در هفته سلامت مردان

6

مكاتبه با كارخانجات وبيمارستانها وارسال CD حاوي مطالب آموزشي

7

برگزاري جلسه درون بخشي هفته سلامت مردان

8

ارسال نامه هفته ملي سما به مراكز خدمات جامع سلامت سطح شهرستان

9

تهيه وتوزيع تراكت شعارهاي هفته سلامت مردان در مراكز وادارات

10

تهيه بنر مربوط به هفته سما ونصب آن در درب ورودي مركز بهداشت شهرستان و مراكز بهداشتي درماني

11

مكاتبه با كارخانجات وبيمارستانها وارسال CD حاوي مطالب آموزشي

12

انجام آزمايش رايگان پرسنل مرد

13

برگزاري مراسم كوهپيمايي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

14

اهدا جايزه به3 نفر از شركت كنندگان در مراسم نقاشي در مدارس پسرانه به قيد قرعه

15

برگزاري جلسه آموزشي پيشگيري از سرطان در شركت بوتان

16

برگزاري جلسه آموزشي سبك زندگي سالم براي شاغلين كارخانجات

17

هماهنگي وبرگزاري دوره آموزشي 24 ساعته ضمن خدمت

18

برگزاري 10جلسه آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلبي

19

برگزاري 24جلسه آموزشي با عنوان تغذيه سالم در خانواده

20

برگزاري 3جلسه آموزشي سلامت روان،اضطراب، مدريت خشم و....

21

برگزاري 7جلسه آموزشي پيشگيري ازسرطان

22

برگزاري جلسه آموزشي پيشگيري ازحوادث ترافيكي

23

برگزاري 2 جلسه آموزشي  در خصوص سرطان پروستات

 

24

برگزاري 14جلسه آموزشي با عنوان سوانح و حوادث ترافيكي

25

برگزاري جلسات آموزشي پيشگيري از بيماريهاي قلب وعروق

26

برگزاري جلسات آموزشي سلامت روان

27

برگزاري جلسات آموزشي با محوريت شعار سال

28

معرفي خدمات نوين سلامت وتشويق مردم به تشكيل شناسنامه سلامت

29

معرفي خدمات نوين سلامت وتشويق مردم به تشكيل شناسنامه سلامت

30

برگزاري جلسه آموزشي پيشگيري از اضطراب

31

برگزاري مسابقات ورزشي وطناب كشي

32

برگزاري مسابقه نقاشي ومقاله نويسي در مدارس

33

برگزاري 11جلسه آموزشي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير

34

تهيه وتوزيع پمفلت تغذيه سالم ، دخانيات وسوء مصرف مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

35

اندازه گيري BMI پرسنل وتوصيه به تغذيه سالم توسط مسئول تغذيه بيمارستان وليعصر(عج)

36

برگزاري مسابقات ورزشي فوتسال، شنا، پينگ پنگ مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

37

نصب تابلوي استعمال دخانيات ممنوع  مواددر بخشهاي مختلف بيمارستان وليعصر(عج)

38

برگزاري جلسات آموزشي پيشگيري از ديابت، فشارخون، بيماريهاي قلبي مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

39

مكاتبه با آزمايشگاههاي خصوصي براي تخفيف جهت آزمايشات ناباروري مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

 

40

برگزاري جلسه آموزشي پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني ورعايت بهداشت دست وتهيه وسايل حفاظت فردي دستها مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

41

برگزاري 4 كارگاه آموزشي ارتباط ، استحكام خانواده از ديدگاه قرآن، آسيب هاي ناشي ااز فضاي مجازي، فرسودگي شغلي مواددر بيمارستان وليعصر(عج)

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/23
تعداد بازدید:
2495
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal