عملكرد واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها

 
مبارزه با بيماريها

خلاصه عملكردهاي ويژه واحد پيشگيري ومبارزه با بيماري ها 1390-1394

 

1-      برون سپاري واكسيناسيون مشمولين به درمانگاه نيروي انتظامي

2-      ساماندهي برنامه واكسيناسيون كودكان وادغام آن در برنامه هاي كلنيك مادروكودك براساس دستور عمل هاي وزارتي

3-      واگذاري واكسيناسيون بدو تولد نوزادان به بيمارستان ها

4-      بهرگيري از امكانات درمانگاه فرهنگيان براي انجام واكسيناسيون دانش آموزان

5-      استفاده از الكل پد به جاي پنبه والكل به منظور افزايش تزريق ايمن وكاهش هزينه ها

6-      تجهيز وراه اندازي مركز پيشگيري ودرمان سالك

7-      تجهيز وبهسازي مركز درمان پيشگيري هاري

8-      تجهيز وراه اندازي زنجيره سرما شهرستان  

9-      گسترش مراكز نمونه گيري از كف پاي نوزادان در تمام مراكز و پايگاه ها

10- تجهيز وراه اندازي پايگاه بهداشتي مرزي فرودگاه بين المللي بيرجند

11- ساماندهي وبهبود استاندارد مركز هماهنگ كننده سل شهرستان

12- تجهيز و راه اندازي مركز مشاوره ژنتيك (پيش از ازدواج)

13- اجراي كامل برنامه اتوماسيون اداري وحذف كاغذ در مكاتبات

14- توسعه برنامه كاري مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري از سه روز در هفته به تمام هفته


 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/17
تعداد بازدید:
3382
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal