افتتاحيه ها و راه اندازي ها
 املاك

افتتاحيه هاو راه اندازي ها:

1-راه اندازي 7 پايگاه سلامت درمناطق حاشيه شهر بيرجند با تجهيزات كامل اداري و پزشكي وهمچنين تامين نيروي انساني مورد نياز با جذب 18 نفركاردان وكارشناس مراقب سلامت در راستاي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت . 

2-راه اندازي مركز سلامت جامعه شماره 6 شهري روستايي با تجهيزات كامل از مهر ماه سال94 در منطقه بلوارشهيدآويني در يك باب منزل مسكوني واستقرار پايگاه پايگاه بهداشتي موجود در منطقه در ساختمان مركز در راستاي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت . 

3-استقرار و راه اندازي شعبه اي از داروخانه بخش خصوصي در ساختمان مركز سلامت جامعه 6 شماره شهري روستايي (منطقه بلوار شهيد آويني )

4-انتقال وجابجايي مركزراهنمايي وپاسخگويي به مراجعين بيمه روستايي از ساختمان قبلي كه به صورت استيجاري بود به ساختمان دولتي روبروي مركز بهداشت در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع

5- افتتاح ساختمان پايگاه 1 مركز 2 سلامت (معصوميه) درسال 93 كه اين پروژه با مشاركت خيرين نيك انديش و دانشگاه علوم پزشكي بيرجند با صرف اعتباري بالغ بر 660 ميليون تومان و در1000مترمربع زيربنا ساخته شده و فعال نمودن اين پايگاه با كليه پرسنل مورد نياز شامل پزشك،ماما ،كاردان وكارشناسان بهداشتي و خريد بالغ بر 280 ميليون تومان تجهيزات اداري ،پزشكي وآزمايشگاهي براي اين پروژه ازطرف مركز بهداشت

6- راه اندازي پايگاه قرنطينه هوائي در محل فرودگاه بيرجند در سال 93 با استقرار نيرو هاي مورد نياز و برنامه ريزي براي توسعه و ارتقاء آن

7- راه اندازي آزمايشگاه پايگاه سلامت معصوميه با تجهيزات كامل در سال 93 جهت انجام آزمايشات كسبه ،آزمايشات مادران باردار قسمت غرب شهر و مناطق امير آباد و معصوميه در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع كه منجر به افزايش رضايتمندي مردم منطقه به جهت عدم نياز مراجعه به آزمايشگاه مركز بهداشت و كم شدن هزينه ها و زمان تلف شده ايشان در اين زمينه گرديده است .

8- راه اندازي مركز بهداشتي درماني حاجي اباد و استقرار 2 پزشك يك ماما ويك پرستار با تجهزات اداري وپزشكي مورد نياز

9- راه اندازي مركز بهداشتي درماني چهكند و استقرار پزشك وماما به صورت 3 روز در هفته با تجهزات اداري وپزشكي مورد نياز

10-افزايش روزهاي كاري واحد آزمايشگاه از 1 روز به 2روز در مراكز بهداشتي درماني روستايي امير اباد ، دهلكوه وشاخن

11-راه اندازي كشيك پزشكان و ماما هاي مراكز بهداشتي درماني روستايي امير اباد و دهلكوه در شيفت عصر و روز هاي جمعه و تعطيل رسمي در راستاي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت

12- راه اندازي مركز معين ارائه خدمات طرح تحول دهان و دندان براي گروه هدف زير 14 سال در مركز 1 و مهر شهر ( دهلكوه ) براي مراكز فاقد دندان پزشك

13- راه اندازي وساخت 2 مورد آب نما در محوطه مركز بهداشت بيرجند

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
3046
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal