احداث پروژه هاي ساختماني
 املاك

احداث پروژه هاي ساختماني:

1- اتمام پروژه احداث ساختمان خانه هاي بهداشت دهنو،علي اباد لوله ودستگرد در سال 94 با هزينه اعتبار هزينه كرد مجموعا براي 3 پروژه بالغ بر221  ميليون تومان ضمنا خانه بهداشت علي اباد لوله ودستگرد با مشاركت خيرين نيك انديش

2-اقدام براي احداث ساختمان مركز سلامت جامعه شهري روستايي شماره 6 در سال 94 كه اكنون درمرحله پاياني اخذ پروانه ساختماني واعلام براي استعلام جذب پيمانكارميباشد.اعتباري موجود93ميليون تومان ازسال 93 و پيگيري تصويب مبلغ 80 ميليون تومان اعتبار در سال 94

3-اقدام براي اخذ مجوز وساير اقدامات لازم براي احداث 2 باب ساختمان پايگاه بهداشتي در روستاهاي چهكند وحاجي اباد كه اكنون در مرحله اعلام براي استعلام و جذب پيمانكارميباشد.پيگيري براي تصويب مبلغ 110 ميليون تومان اعتبار براي پايگاه چهكند  و مبلغ 115 ميليون تومان براي پايگاه حاجي اباددر سال 94

4-اقدام براي احداث3 باب ساختمان مركز بهداشتي درماني در روستاهاي دستگرد ، چهكند وحاجي اباد كه اكنون در مرحله اوليه اخذ پروانه واقدام لازم براي تخصيص اعتبار به مبلغ 562 ميليون ازمحل اعتبارات پزشك خانواده روستايي براي جذب پيمانكارميباشد.

5- اقدام براي احداث ساختمان مركز سلامت جامعه شهري شماره 2 كه درمراحل اخذ پروانه و مجوزات لازم پروژه ميباشد و تخصيص اعتبار مبلغ 105 ميليون تومان از سال گذشته و پيگيري براي تصويب مبلغ 130 ميليون تومان اعتبار در سال 94

6-انجام واتمام پروژه حصاركشي ومحوطه سازي مركز شماره 7 شهري (كارگران) با هزينه كرد اعتبار به مبلغ 27 ميليون تومان

7-شروع عمليات حصاركشي پايگاه سلامت حاشيه محله موسي بن جعفر (ع) باحدود 40درصد پيشرفت فيزيكي وخانه بهداشت دهنو با حدود 25درصد پيشرفت فيزيكي كه فعلا در دست اقدام ميباشد.با اعتبار مربوطه پايگاه موسي بن جعفر (ع) به مبلغ 38ميليون تومان وخانه بهداشت دهنو 61 ميليون ريال كه در دست اقدام ميباشد. 

8-پيگيري ادامه مراحل احداث ساختمان سايت دندانپزشكي ويژه كودكان كه اكنون 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد مبلغ اعتبتار هزينه شده تاكنون حدود 40ميليون تومان كه اكنون در دست اقدام ميباشد. 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
2950
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal