آزمايشات مراجعين مادران باردار

خدمات مركز بيرجند

شرايط پذيرش

1-داشتن فرم مخصوص مادران كه توسط مراكز ارائه مي گردد.

2-رعايت كردن شرايط ناشتايي فرد بايد صبحانه نخورده باشد.

3-ساعت پذريرش در صورت داشتن آزمايش Gttتا ساعت 9 صبح در غير اينصورت تاساعت 10صبح مي باشد.

 

توصيه هاي براي اين گروه

1-براي انجام آزمايش حتما فرم مخصوص را از مركزتحت پوشش دريافت نمايند.

2-زمانيكه آزمايش GTTدارند ابتدا يك مرحله خون گيري انجام شد همكاران نمونه گيري يك بسته پودر گلوكز تحويل خواهند داد لذا فرد بايد ابتدا پودر را درآب حل نمايد وميل نمايد وبلافاصله زمان رامد نظر داشته باشد وراس يك ساعت مجدد به نمونه گيري جهت دادن نمونه دوم مراجعه نمايد وبعد ازخون گيري بمدت يك ساعت بعدد مجدد جهت دادن نمونه سوم به نمونه گيري مراجعه نمايد وحتما بايد فرد فاصله زماني را رعايت نمايد چون اگر فاصله زماني را فرد رعايت نكند نتايج آزمايشات صحيح بدست نخواهد آمد.

هر مادر باردار در طول دوران بارداري حداقل دوبار به ازمايشگاه ارجاع مي شود وآزمايشات اين گروه شامل قند-اوره-كراتنين-CBC گروه خون كومبس غيرمستقيم (درصورتي مادر گروه خون منفي باشد)-كامل وكشت ادرار-HBSAG-GTT   مي باشد.

 فرايند پذيرش مادان باردار
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4957
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal