مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خنگ
مركز روستايي
نام مركز خدمات جامع سلامت روستايي

مركز خنگ 

  سال تاسيس
1371
آدرس مركز                                                      
   52 كيلومتري جاده بيرجند - مشهد . روستاي خنگ (سمت راست 15 كيلومتر جاده فرعي )                  
 شماره تماس
32299117
تعداد پزشكان موجود
1 نفر  
محدوده تحت پوشش
 
 روستاي خنگ و خانه هاي بهداشت تابعه
 
خدمات قابل ارائه به مردم
 خدمات پزشكي :  ويزيت بيماران ، مشاوره پزشكي جهت گروههاي هدف
خدمات آزمايشگاهي : به صورت نمونه گيري در يك يا دو روز هفته  ، نمونه گيري هيپوتيروئيدي نوزادان ، انجام آزمايشات مادران باردار
- خدمات مامائي :خدمات پيش ار بارداي ، دوران بارداري وپس از زايمان
-خدمات تزريقات و پانسمان : خدمات تزريقات - پانسمان- كشيدن بخيه
خدمات دارويي : انجام خدماتدارو ياري طبق دستورالعمل ها
خدمات مشاوره  : تغذيه  - سلامت روان -مشاوره شيردهي
 خدمات سلامت :مراقبت نوزادن - كودكان - نوجوانان - جوانان - ميانسالان - سالمندان - مادر باردار و شير ده - انجام واكسيناسيون كودكان -خدمات بهداشت محيط و حرفه اي - خدمات آموزش سلامت
 خدمات دهان ودندان  : معاينه - خدمات دندانپزشكي و ...
 
 
 واحد هاي تحت پوشش

 1- خانه بهداشت خنگ

 2 - خانه بهداشت مزداب

 3 - خانه بهداشت آسو 

 4 - خانه بهداشت دل آباد

 5 - خانه بهداشت نقنج

 6 - خانه بهداشت گلون آباد 

 
نام واحد :  خانه بهداشت خنگ
شماره تماس :
32299293
محدوده تحت پوشش: 
روستاهاي : خنگ - نوده - ريخت - سرآسياب - چشمه پايين 
نام واحد :خانه بهداشت مزداب
شماره تماس :
32261236
محدوده تحت پوشش:
روستاي مزداب 
نام واحد : خانه بهداشت آسو
شماره تماس :
32264447
محدوده تحت پوشش
روستاهاي : آسو - سرحد
نام واحد : خانه بهداشت دل آبا د
شماره تماس :
32284321
محدوده تحت پوشش
روستاهاي : دل آباد - كلا جورگ - بلنجاب - نوگيدر 
نام واحد : خانه بهداشت نقنج
شماره تماس :
32291100
محدوده تحت پوشش
روستاي نقنج 
نام واحد : خانه بهداشت گلون آبا د
شماره تماس :
32297172
محدوده تحت پوشش
روستاهاي : گلون آباد - موليد - ماهوك - ماهوسك - يهن 
 مستندات مركز و واحد هاي تابعه
 خنگخنگ 
 خنگخنگ 
 
 


 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4077
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal