برنامه هاي سلامت روان

                                              مهارتهاي زندگي                       

مهرت هاي زندگي

مهارتهاي زندگي لازمه زندگي هر فردي مي باشد. مهارتهاي زندگي توانايي هاي هستند كه با تمرين مداوم پروروش مي يابند و شخص را براي روبه رو شدن با مسائل روزانه زندگي ، افزايش توانايي هاي رواني ، اجتماعي و بهداشتي آماده مي كنند.

سازمان جهاني بهداشت مهارتهاي زندگي را اينگونه تعريف كرده است (توانايي انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه اي كه فرد بتواند با چالشها و ضروريات زندگي روزمره خود كنار بيايد.) كه شامل خودآگاهي ، ارتباط مؤثر ، روابط بين فردي، تصميم گيري ، حل مسأله ، تفكر خلاق ، تفكر انتقادي ، توانايي حل مسأاله ، توانايي مقابله با استرس مي باشد.

                                               مهارتهاي فرزند پروري

فرزند پروري

برقراري ارتباط مثبت با كودك و نوجوان از اصول فرزندپروري است. در بستر رابطه ي مثبت است كه مي توان روش هاي فرزند پروري را بكار گرفت . برقراري رابطه ي مثبت عبارتست از ايجاد فضايي كه در آن بين مراقب و كودك احساس ايمني دوست داشته شدن و پذيرش وجود دارد و جنبه هاي مثبت رفتار كودك مورد توجه قرار گيرد. لازم است والدين اوقاتي را براي تعامل با كودك خود اختصاص دهند. در اين اوقات به صحبتهاي آن هاي گوش دهند. با آنها حرف بزنند و به فعاليتي بپردازند كه هر دو از آن لذت مي برند.

برنامه پيشگيري از خودكشي  
  پيشگيري از اعتياد

وقتي كسي تصميم مي گيرد به زندگي خود پايان دهد دلايل زيادي براي رسيدن به اين تصميم دارد. تصميمي كه يك آسيب اجتماعي را رقم مي زند و در 10 سال اخير شكل و شمايل آن تغيير كرده است.

خودكشي سن و سال ندارد و در بحراني ترين دوره از زمان زندگي مي تواند اتفاق بيفتد. در پيشگيري از خودكشي بهتر است
رسانه ها به جاي پخش فيلم هايي درباره ي مرگ و غم از موضوعاتي اميدبخش استفاده كنند

افسردگي نيز منجر به خودكشي مي شود بنابراين بايد اين بيماري را در مراحل نخست درمان كرد تا به خودكشي ختم نشود.

رسانه ها مي توانند با برنامه هاي مختلف در پيشگيري از خودكشي نقش اساسي داشته باشند. وظيفه هم برنامه ريزي براي پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي جامعه است.

حمايتهاي رواني اجتماعي دربلايا
 حمايت رواني

رويارويي و جدال انسان با پديده هاي طبيعي پيشنه اي به بلنداي تاريخ حيات انسان دارد. اين پديده ها بارها انسان را مقهور خودساخته و چهره جغرافيايي بسياري از جوامع تغيير كرده است اين سوانح هر ساله در جهان منجر به مرگ و معلوليت جسمي و رواني ميليون ها انسان و صدمات مالي بسيار مي گردد.

كشور ايران در طول تاريخ با حوادث مترقبه و بلاياي طبيعي دست به گريبان بوده و بنا به جايگاه جغرافياي خاص جزء ده كشور بلاخيز جهان است. بر اثر سوانح و بلايا افراد زيادي جان خود را ازدست داده و تعداد زيادي از نظر جسمي و روحي آسيب ديده اند آسيب ديدگاه بلايا رنج و فشار زيادي را تجربه كرده و نيازمند حمايتهاي رواني اجتماعي هستند

رفتار باكودك ونوجوان
 رفتار با كودك

ارتباط برقرار كردن با هرسني شيوه ي خاص خود را دارد و نمي توان با نوجوان 15 ساله همچون كودك شش ساله رفتار كرد . داشتن رابطه ي درست با كودك باعث رشد فكري و اجتماعي او مي شود. رابطه ي كودك با مادر بهترين روابط است كه بين دوانسان برقرار مي شود و اين روابط مي تواند براي سالهاي بعد آموزنده باشد و يا الگويي براي شخصيت بعدي كودك و رابطه او با سايرين باشد.

 مركز گذري سلامت (DIC)
اعتياد

هدف آن مبارزه مستقيم با پيامدهاي ويرانگر مصرف موادمخدر را هدف خود قرار داده است اين مراكز به دانشگاه علوم پزشكي وابسته است و پيشگيري از گسترش عفونت هاي خطرناك چون انواع هپاتيت ، ايدز ، سل ، بهبود زخم هاي عميق و عفوني ناشي از مصرف مواد مخدر در ميان معتادين نمونه هايي از هدف آنها به شماره مي روند.

به طور كلي هدف : آموزش و آگاه سازي پايه اصلي خدمات مراكز dic را تشكل مي دهد. اين مركز در راستاي كاهش هر چه سريعتر بيشتر آسيبهاي جسمي و رواني ناشي از مصرف مواد مخدر به مراجعه كنندگان خدماتي را ارايه مي دهد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
2831
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal