برنامه هاي واحد بهداشت دهان و دندان
دهان و دندان

 معرفي واحد بهداشت دهان و دندان

واحد بهداشت دهان و دندان در راستاي ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش (با اولويت گروه هدف) در قالب برنامه هاي پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و درمان زود هنگام پوسيدگي هاي اوليه و بيماريهاي لثه ، در مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي تحت پوشش و همچنين آموزش مردم در رده هاي مختلف سني در محلهاي قابل دسترس فعاليت مي نمايد.

رعايت بهداشت دهان و دندان در راستاي حفظ سلامت دندانها و لثه در سلامت عمومي افراد تاثيرگذار مي باشد . پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان كه شايعترين موارد آن پوسيدگي دندان و بيماري لثه است مقرون به صرفه مي باشد. همچنين درمانهاي زود هنگام پوسيدگيهاي اوليه و بيماريهاي لثه در افراد مستعد و آسيب پذير جامعه از تحميل هزينه هاي سنگين درماني به مردم و دولت جلوگيري مي نمايد

اهداف كلي   :

ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه با ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان ,خدمات پيشگيري و بهداشتي و ارائه خدمات درماني

 

اهداف بينابيني:

 1- ارتقاء سلامت دهان و دندان كودكان زير 6 سال :

الف) مراقبت و معاينه اين گروه سني

ب) فلورايد تراپي موضعي با ژل فلورايد در مراكز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي

ج) اجراي طرح معاينه ,آموزش بهداشت و فلورايدتراپي در مهد كودكها

د) آموزش مادران در زمينه مراقبت از دندان هاي كودكان

 

 2- ارتقاء سلامت دهان و دندان كودكان 14-6 سال

الف) انجام معاينه و مراقبت دهان و دندان گروه مورد نظر

ب) تكميل شناسنامه كودكان در پايگاه سنجش و مدارس توسط مراقبين بهداشتي

ج) اجراي طرح سلامت در مدارس شامل معاينه ,آموزش بهداشت و فلورايدتراپي

د) انجام فيشورسيلانت در مراكز خدمات جامع سلامت

 

  3- ارتقاء سلامت دهان و دندان مادارن باردار

الف) آموزش ، مراقبت و ارائه خدمات درماني براي اين گروه

ب) مشاوره دندانپزشكي قبل از ازدواج و در دوران بارداري و شيردهي

ج)برنامه هاي آموزشي ويژه اين گروه در مراكز خدمات جامع سلامت

 

4- تبليغات و آموزش بهداشت دهان و دندان

الف) تهيه يا توزيع تراكت و پمفلت بين اقشار جامعه

ب) آموزش رابطين

ج) برنامه هاي آموزشي براي گروههاي پرخطر جامعه

د) برنامه هاي آموزشي براي كليه پرسنل بهداشت و درمان

ه) تهيه مطلب آموزشي و چاپ در مجلات محلي شهرستان

 

  5- طرح كنترل عفونت

الف) آموزش پرسنل

ب) تهيه مواد و تجهيزات كنترل عفونت

ج) پايش و نظارت مستمر بر مركز

 

 6- پشتيباني از واحدهاي بهداشت دهان و دندان

الف) استفاده بهينه از نيروها و تجهيزات

ب)توزيع عادلانه و مناسب مواد دندانپزشكي در مراكز خدمات جامع سلامت

ج) تعمير تجهيزات مراكز دندانپزشكي

د) آموزش پرسنل در زمينه حفظ و نگهداري از وسايل و تجهيزات

ه) پيگيري بهسازي فضاي فيزيكي واحدهاي بهداشت دهان و دندان با هماهنگي با واحد گسترش به مدير و معاون شبكه

 

7- آمارو اطلاعات

الف) جمع آوري تنظيم و ارسال آمار ماهانه مراكز به واحد استان

ب) تنظيم آمار و عملكرد ماهانه دندانپزشكان و ارسال به واحد استان

ج) تهيه شاخص و عملكرد مراكز بصورت نمودار در طي سال

د) ارسال فيدبك و گزارش ارزشيابي آمار

 

8- پايش و ارزشيابي

الف) نظارت مستمر بر مراكز و خانه هاي بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي

ب) ارسال فيدبك و ارزشيابي نظارت هاي انجام شده

ج) نظارت و پايش طرح سلامت دانش آموزي

د) نظارت و پايش طرح مهد كودكها

 

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان

        1)     تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان در سطح شهرستان

       2)     هماهنگيهاي درون بخش و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

       3)     اجراي برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي

       4)     اجراي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك

       5)     اجراي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان و طرح وارنيش فلورايد تراپي(

       6)     پايش و نظارت بر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان مراكز تابعه

        7)     تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان مراكز تابعه

       8)     تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي(پوستر,كتاب,پمفلت)

       9)     تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/30
تعداد بازدید:
4385
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal