كنترل عفونتهاي بيمارستاني

                           معرفي برنامه كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 

 عفونت هاي بيمارستاني روز به روز اهميت بيشتري يافته و نظام سلامت كشورها را به چالشي جدي فرا ميخواند. افزايش بيمارستان ها، ظهور بيمار يهاي بازپديد و نوپديد، افزايش روزافزون مقاومت هاي ميكروبي و نياز به خدمات متنوع پزشكي بروز عفونتهاي ناشي از خدمات درماني(Health care-associated infections) را اجتناب ناپذير مي سازد.

بروز عفونت هاي بيمارستاني از حدود 5% در كشورهاي توسعه يافته تا حدود 20 % در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه متغير است بنابراين هدف كلي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني كاهش و به حداقل رساندن اين عفونتها تا حد ممكن مي باشد چرا كه اين عفونت ها علاوه برمرگ و مير و ايجاد عوارض، با افزايش مدت بستري موجب افزايش قابل توجه هزينه خدمات درماني شده و در نهايت سبب نارضايتي گيرندگان خدمت مي گردند.

تاريخچه كنترل عفونت هاي بيمارستاني در دنيا بسيار قديمي است و از زماني آغاز ميشود كه براي مراقبت و درمان بيماران از قرن چهارم ميلادي در نقاط مختلف دنيا بيمارستان تأسيس گرديد.

عفونت هاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستا نها همواره يكي از مشكلات عمده بهداشتي و درماني بوده و با افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان موجب افزايش ابتلاء ومرگ و مير از اين عفونت ها شده و در نتيجه هزينه هاي بيمارستاني را به شدت افزايش مي دهد.

اقدامات مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني در طول تاريخ انجام شده است كه براساس دانش و شناخت اين عفونت ها و امكانات موجود طراحي مي شده اند يكي از جالب ترين برنامه ها تلاش براي كنترل عفونت نفاسي در بخش زنان و زايمان از طريق شستن دست ها و استفاده از مواد گندزدا در قرن نوزدهم به وسيله دكتر Ignoz semmel weis به كار گرفته شد.

اخيراً سازمان جهاني بهداشت تعريف جامع تري از اين عفونت ها ارائه كرده و آنها را عفونت هاي ناشي از مراقبتهاي بهداشتي (Health care-associated infection) مي خواند و در سال 2005 ميلادي شعار مراقبت سال متر مراقبت تميز است (Clean care is safer care)) مطرح كرده است.

كنترل عفونت هاي بيمارستاني هم اكنون يك اولويت جهاني است عوامل بسيار زيادي به گسترش اين عفونت ها كمك مي كنند. گسترش بيمارستان ها، بيمار يهاي نوپديدي مانند ايدز و جنون گاوي و خطرات انتقال هپاتيت C و B و افزايش مقاومت ميكروبي از جمله اين عوامل است.

وضعيت عفونت هاي بيمارستاني در ايران

كنترل عفونت هاي بيمارستاني در ايران سابقه طولاني ندارد. عليرغم اينكه سوابق مربوط به موضوع كنترل عفونت از سال 1350 در دانشگا ههاي اهواز و شيراز و سپس چند بيمارستان درتهران موجود است. با اين وجود تنها در شيراز از سال 1359 به موضوع كنترل عفونتهاي بيمارستاني توجه خاصي شد و برنامه هاي پيشگيري و كنترل آن پيگيري گرديد.

به منظور برقراري يك نظام مراقبت كشوري براي عفونت هاي بيمارستاني اولين جلسه كميته كشوري كنترل عفونت هاي بيمارستاني در آبان 1381 در مركز مديريت بيماري ها تشكيل گرديد و با شركت اساتيد، كارشناسان و صاحب نظران كار تهيه يك راهنماي كشوري پيگيري گرديد در جريان مباحث كميته كشوري مقرر گرديد كه اساس بيماريابي و تشخيص عفونت هاي بيمارستاني در كشور روش استاندارد NNIS قرار گيرد و در مرحله اول فقط عفونتهاي تنفسي خوني، ادراري و جراحي شناسايي و گزارش شود اين تصميم پس از نظر خواهي از كليه كارشناسان و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در سال 1383 اتخاذ گرديد.                                 

براساس اطلاعات موجود در مركز مديريت بيمار يها در سال 1380 تعداد 260 مورد، در سال 1381تعداد 463 مورد، در سال1382تعداد826مورد، در سال 1383 تعداد798مورد و در سال 1384 تعداد 849 مورد عفونت هاي بيمارستاني از سراسر كشور گزارش شده است.

با برقراري نظام مراقبت كشوري عفونتهاي بيمارستاني در كشور از سال1385انتظار ميرود تمامي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي بصورت منظم آمار عفونتهاي بيمارستاني را با تعاريف و فرم يكسان به مركز مديريت بيماري ها گزارش نمايند.

با عنايت به اينكه بيشتر از 80 % عفونت هاي بيمارستاني را عفونتهاي ادراري، زخم هاي جراحي، تنفسي و خوني تشكيل ميدهد در مرحله اول برقراري نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني در كشور داده هاي مربوط به اين چهار عفونت از تمامي بيمارستان ها اعم ازدولتي و خصوصي جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

براساس تعاريفي كه بدنبال خواهد آمد چنانكه بيماري واجد هر كدام از ويژگي هاي ذكر شده در تعريف هر يك از چهار گروه عفونت هاي بيمارستاني باشد به عنوان عفونت بيمارستاني طبقه بندي و كد مربوطه را مي گيرد و بطوريكه ملاحظه خواهد شد تشخيص عفونت هاي بيمارستاني صرفاً براساس نتايج آزمايشگاه نبوده و تمام جوانب مسئله در نظر گرفته مي شود به شرطي كه علائم و نشانه ها بعد از48 ساعت بستري در بيمارستان ظاهر شود.

 نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني

به منظور جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل، ارائه نتايج حاصله به مسئولين در رده هاي مختلف و طراحي مداخلات لازم براي كنترل تغييرات در ميزان عفونتهاي بيمارستاني، نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني ايجاد مي گردد. گروه هدف اين برنامه كليه بيماراني را كه در مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي به غير از مراكز اورژانس و درمانگا هها به مدت بيش از24 ساعت بستري مي شوند شامل مي شود.

از ابتداي سال 1396 عفونت هاي بيمارستاني در سامانه مراقبت عفونت هاي بيمارستاني به آدرس ذيل توسط پرستاركنترل عفونت هر بيمارستان ثبت مي شود http://inis.health.gov.ir/default.aspx
 

اهداف كلي

§     كاهش مرگ و مير، ابتلاء و عوارض ابتلاء به عفونت هاي بيمارستاني ؛

§    كاهش هزينه هاي بيمارستاني از طريق كاهش ميانگين بستري و كاهش مداخلات درماني

§                      تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضايتمندي آنان از طريق كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 دستورالعمل بيماريهاي واگير
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/27
تعداد بازدید:
4100
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal