مبارزه با بيماري مالاريا

 مبارزه با بيماري مالاريا


اين برنامه به مراقبت و پيشگيري از بيماران مبتلا به مالاريا اختصاص دارد . با توجه به اينكه تهران منطقه اي عاري از عامل بيماري است ، خدمات اين برنامه شامل درمان مبتلايان وارده از ساير مناطق و پيگيري بيمار بصورت لام گيري خوني در 5 زمان پيوسته و افراد در معرض خطر است . همچنين آموزش و سم پاشي و مه پاشي مناطق آلوده به پشه آنوفل نيز از ديگر خدامت اين برنامه مي باشد .

در برنامه مراقبت مالاريا هر فردي كه با علائم مشكوك به مالاريا به يكي از خانه هاي بهداشت يا مراكز بهداشتي درماني مراچعه كند بصورت رايگان مورد آزمايش لام خون قرار گرفته در صورت ابتلا درمان رايگان مي گيرند . همچنين تمامي اطرافيان بيمار مبتلا مورد معاينه و آزمايش لازم قرار ميگيرند تا اگر كسي از آنها هم مبتلا بود درمان شود و منطقه تحت سكونت فرد نيز از لحاظ وجود پشه آنوفل مورد بررسي قرار مي گيرد .

در ضمن در مناطق خطر ؛ هر ساله 2 بار چك حشره شناسي انجام مي شود . همچنين كليه بيمارستانها و كلينيك هاي دولتي مجهز به داروي مالاريا مقاوم به درمان هستند .

 دستورالعمل بيماريهاي واگير
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/06
تعداد بازدید:
3142
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal