شرح وظايف مركز آموزش بهورزي
بهورزي

شرح وظايف مركز آموزش بهورزي بر اساس آئين نامه بهورزي

- پذيرش و آموزش نيروهاي جديد بهورزي

- آموزش مراقبين سلامت باهمكاري ستاد شهرستان و برگزاري دور هاي غير حضوري 

-برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهايي

- برگزاري برنامه هاي آموزشي دوره آموزش ماما روستا ( طبق آيين نامه ماما روستا )

- برگزاري برنامه هاي آموزشي دوره آموزش بهورز ماما ( طبق آيين نامه بهورز ماما )

- تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

تامين امكانات رفاهي دانش آموزان (طبق آيين نامه)

- برپايي اردوهاي علمي، فرهنگي، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

- همكاري با فصلنامه بهورز ، جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل از طريق فرمهاي نيازسنجي كاركنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) بهورزان و برگزاري آزمون فصلنامه بهورز

- تشكيل كميته آموزش شهرستان

- شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در برنامه هاو انتقال آموزشها به ساير رده ها

- برنامه ريزي جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحي و تجزيه و تحليل كارگاههاي برگزار شده

- برگزاري كلاسهاي عملي و مهارت آموزي جهت كاركناني كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند

- مشاركت در برگزاري دوره هاي كارورزي ، كارآموزي  بهداشت دانشجويان با همكاري دانشكده ها

- مشاركت در جلسات هماهنگي دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود دوره كارآموزي دانشجويان در مراكز بهداشتي درماني به آنها

- برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز با همكاري ساير واحدهاي ستادي

- انتخاب بهورز و مربي نمونه

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/23
تعداد بازدید:
5192
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal