جدول پذيرش بهورز
 
 امور بهورزي

 جدول پذيرش بهورز از ابتداي تاسيس تا كنون

دوره

تعداد

زمان ورود به            آموزشگاه

زمان خروج از آموزشگاه

اول

37 نفر

تيرماه 1357

تيرماه 1359

دوم

40نفر

مهرماه 1357

مهرماه 1359

سوم

24نفر

مهرماه 1358

1360

چهارم

32نفر

دي ماه 1359

1361

پنجم

20نفر

دي ماه 1361

1363

ششم

26نفر

مهرماه 1362

1364

هفتم

13نفر

دي ماه 1363

1365

هشتم

30نفر

مهرماه1365

1367

نهم

27نفر

بهمن 1365

1367

دهم

21 نفر

آذر 1368

1370

يازدهم

10نفر

مهرماه1369

1371

دوازدهم

13نفر

اسفند1370

1372

سيزدهم

18نفر

شهريور1371

1373

چهاردهم

14نفر

اسفند1372

1374

پانزدهم

9نفر

اسفند 1373

1375

شانزدهم

5نفر

اسفند1374

1376

هفدهم

15نفر

آبان 1376

دي 1378

هيجدهم

9نفر

آذر 1377

بهمن 1379

نوزدهم

15نفر

اسفند1379

مهرماه1381

بيستم

14نفر

اسفند 1382

شهريور 1384

بيست ويكم

11نفر

اسفند1383

شهريور 1385

بيست ودوم

8نفر

اسفند1384

شهريور 1386

بيست وسوم

15نفر

اسفند 1385

شهريور 1387

بيست وچهارم

13 نفر

اسفند 1386

مهر ماه 1388

بيست وپنجم

9 نفر

اسفند 1387

اسفند1389

بيست وششم

12 نفر

اسفند1388

اسفند 1390

بيست وهفتم

9نفر

اسفند 1389

آبان 1392

 بيست و هشتم
    19 نفر
    شهريور 1394
  شهريور 1396
 بيست ونهم
 20 نفر
   اسفند 1394
 اسفند 1396
سي ام 
20 نفر 
 تير 1397
 تير 1399
سي ويكم 
22 نفر 
آذر 1397
 اذر 1399
 
 جدول پذيرش ماما روستا از ابتداي تاسيس تا كنون

دوره

تعداد

زمان ورود به آموزشگاه

   زمان فارغ       التحصيل

1

6نفر

71/9/1

72/3/5

2

12نفر

72/11/5

73/05/10

3

10نفر

73/10/24

74/04/24

4

9نفر

74/10/18

75/04/18

5

7نفر

75/12/12

76/06/15

6

9نفر

76/12/23

77/06/23

7

7نفر

77/12/1

78/05/31

8

7نفر

78/11/16

79/6/2

9

11نفر

79/7/9

80/1/20

10

9نفر

80/7/28

81/1/28

11

9نفر

82/10/1

83/4/1

12

10نفر

85/10/1

86/6/31

13

8نفر

86/2/1

86/7/30

14

8نفر

86/10/1

87/4/31

لازم بذكر است 7 نفر ماما روستا پس از طي دو ماه آموزش تئوري در آموزشگاه بهورزي نهبندان، به مدت 4 ماه دوره عملي را در بيمارستان امام رضا بيرجند گذرانيده اند و در آموزشگاه بهورزي بيرجند از تاريخ 24/05/73 لغايت 01/09/73 حضور داشته اند 
 جدول پذيرش بهورز ماما از ابتداي تاسيس تا كنون
 

دوره

تعداد

زمان ورود به آموزشگاه

ملاحظات

1

4نفر

1384

طول مدت دوره بهورز مامايي5 هفته مي باشد

 

2

9نفر

1385

3

7نفر

1386

4

6نفر

1388

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/11
تعداد بازدید:
4001
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal