نيازمنديهاي پزشك خانواده

 
پزشك خانواده
 نيازمنديهاي پزشك خانواده

- نيازبه دو نفر پزشك درمركزبهداشتي درماني شاخن و گازار

 

- نياز به يك نفركاردان علوم آزمايشگاهي درمراكزشاخن و گازار

 وضعيت موجود برنامه در سطح مراكز

درحال حاضر 10 مركز خدمات جامع سلامت روستايي و شهري روستايي مجري برنامه بيمه روستايي مي باشد مي باشد كه خدمات سلامت توسط 17 نفر پزشك خانواده و15 نفر ماما و ديگراعضاء تيم سلامت ( بهورز ، كاردان يا كارشناس بهداشت خانواده ،مبارزه بابيماريها وبهداشت محيط ) به مردم ارائه مي گردد. 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
4221
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal