رزومه كاري خانم كياني
 

                                                       رزومه خانم  رويا كياني


سمت : مسئول واحد سلامت خانواده

پست الكترونيك:  kiani@bums.ac.ir   

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد مشاوره مامايي

تلفن : 31632850

 

سوابق كاري واجرايي:


       1- ما ماي زايشگاه ايرانشهر وماما در مراكز بهداشتي در ماني شهري ايرانشهر 1372-1371

2- ما ما تسهيلات و كاردان بهداشت خانواده مركز بهداشتي درماني خوسف 1382-1376

3-    ماما در مراكز شهري بيرجند1386-1382

3-    كارشناس  مادران مركز بهداشت شهرستان بيرجند1396-1386

5-    مسئول سلامت خانواده وجمعيت مركز بهداشت بيرجند حال حاضر


 

كميته ها :

1-    عضو كميته شهرستاني كاهش مرگ وميركودكان 59-1 ماهه

2-    عضو كميته شيرمادر شهرستان

3-    عضو كميته سلامت خانواده شهرستان

4-    عضو كميته اجرايي مداخلات نيازسنجي شهرستان


طرحهاي تحقيقاتي:

1-    بررسي تاثير آموزش مشاوره  برمشاوره باروري سالم

  2-تاثيرآموزش رفتار دلبستگي در بارداري براسترس درك شده وانتظارات والدي وپيوند مادر ونوزاد در مادران نخست باردار شهرزاهدان

 

3-The effect of training attachment behaviors on perceived stress, parental expectations in primiparous women

 

4- The effect of training attachment behaviors on mother-childbonding after birth


 

مقالات ارائه شده درهمايشها وكنگره ها:

1-    اقوال وفتاواي علمي اهل سنت درباره مواد مخدر

2-    بررسي رابطه فعاليت هاي روزمره ،افسردگي،وكيفيت زندگيسالمندان روستايي شهرستان بيرجند سال 90


همكاري در رسانه هاي تهيه شده:

  كارت حاملگي ناخواسته

        پوستر كنترل عفونت در خدمات باروري سالم(در مراحل اصلاح)

        كتاب همسفرزندگي ، همگام با خوشبختي( در مراحل اصلاح)

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
1787
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal