خدمات واحد
 
 لوگو سلامت روان
جدول حضور كارشناسان سلامت روان (روانشناسان) در مراكز خدمات جامع سلامت شهري و پايگاههاي آن  

ايام هفته

محل حضور

مشاور /مدرس

ساعت پاسخ گويي

نوع فعاليت

 

 

 

شـنبه

مركز جامع سلامت شماره 1

خانم حميده ملايي

13-8

مشاوره

پايگاه معصوميه

خانم فاطمه رهپرداز

13-9

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 3

خانم راحله شهرياري

13-8

مشاوره

پايگاه شاهد

خانم عاليه اوحدي

13-9

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 5

خانم مهين توكلي

13-8

آموزش گروهي مادران و رابطين

مركز جامع سلامت شماره 6

خانم نرگس عبدي

13-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 7

خانم مهشيد چوبداري

13-8

آموزش گروهي مادران ، رابطين و مدارس

مركز جامع سلامت شماره 8

خانم فاطمه سالاري

13-8

مشاوره

 

 

 

يكشـنبه

مركز جامع سلامت شماره 1

خانم حميده ملايي

13-8

مشاوره و آموزش گروهي مادران

مركز جامع سلامت شماره 2

خانم فاطمه رهپرداز

13-8

مشاوره وآموزش گروهي مادران ورابطين

پايگاه كاظميه

خانم راحله شهرياري

13-9

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 4

خانم عاليه اوحدي

13-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 5

خانم مهين توكلي

13-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 6

خانم نرگس عبدي

13-8

مشاوره

پايگاه حاشيه كارگران

خانم مهشيد چوبداري

9-13

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 8

خانم فاطمه سالاري

12-9

 آموزش گروهي رابطين و سفيران سلامت

 

 

 

دوشـنبه

 

 

مركز جامع سلامت شماره1

خانم حميده ملايي

13-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 2

خانم فاطمه رهپرداز

13-8

مشاوره

پايگاه ميلاد

خانم راحله شهرياري

13-9

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 4

خانم عاليه اوحدي

13-8

آموزش گروهي مادران و رابطين

مركز جامع سلامت شماره 5

خانم مهين توكلي

13-8

مشاوره

پايگاه نيلوفر

خانم نرگس عبدي

12-9

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 7

خانم مهشيد چوبداري

13-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 8

خانم فاطمه سالاري

13-8

مشاوره

 

 

سه شـنبه

 

پايگاه عدل

خانم حميده ملايي

13-9

مشاوره و آموزش گروهي مادران

مركز جامع سلامت شماره 2

خانم فاطمه رهپرداز

13-8

مشاوره و آموزش گروهي سفيران و مادران شيرده

مركز جامع سلامت شماره3

خانم راحله شهرياري

13-8

مشاوره و آموزش گروهي مادران

مركز جامع سلامت شماره 4

خانم عاليه اوحدي

13-8

مشاوره

پايگاه جماران

خانم مهين توكلي

13-9

آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 6

خانم نرگس عبدي

13-8

مشاوره و آموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 7

خانم مهشيد چوبداري

13-8

مشاوره و آموزش گروهي مادران و رابطين و مدارس

    مركز جامع سلامت شماره8

 

خانم فاطمه سالاري

13-8

آموزش گروهي مادران

 

 

 

 

 

 

چهارشـنبه

 

 

 

 

 

 

 

مركز جامع سلامت شماره 1

خانم حميده ملايي

13-8

مشاوره

پايگاه پل فرزين

خانم فاطمه رهپرداز

13-9

مشاوره و آموزش گروهي

پايگاه 17 شهريور

خانم راحله شهرياري

13-9

مشاوره وآموزش گروهي

پايگاه سراب

خانم عاليه اوحدي

13-9

مشاوره وآموزش گروهي

مركز جامع سلامت شماره 5

خانم مهين توكلي

13-8

مشاوره

پايگاه ظفر

خانم نرگس عبدي

13-9

مشاوره وآموزش گروهي مادران ،رابطين و سفيران

پايگاه شعبانيه

خانه محله

خانم مهشيد چوبداري

30/11-9

30/14-12

مشاوره وآموزش گروهي

مشاوره در خانه محله

مركز جامع سلامت شماره 8

خانم فاطمه سالاري

13-8

مشاوره

 

 

 

پنجشـنبه

 

مركز جامع سلامت شماره 1

خانم حميده ملايي

12-8

مشاوره

مركز سلامت جامعه شماره 2

خانم فاطمه رهپرداز

12-8

مشاوره

مركزسلامت جامعه شماره 3

خانم راحله شهرياري

12-8

مشاوره و آموزش گروهي رابطين

مركز جامع سلامت شماره 4

خانم عاليه اوحدي

12-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 5

خانم مهين توكلي

12-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 6

خانم نرگس عبدي

12-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 7

خانم مهشيد چوبداري

12-8

مشاوره

مركز جامع سلامت شماره 8

خانم فاطمه سالاري

12-8

مشاوره

آدرس مراكزسلامت جامعه  و پايگاه هاي حاشيه
 
 

رديف

نام مركز

آدرس

تلفن

1

مركز 1

بلوار شهيد خليل طهماسبي -حد فاصل بلوار معلم و غفاري

32430071

2

پايگاه عدل

عدل 15 - پلاك 5

32221752

3

مركز 2

خيابان جمهوري - نرسيده به ميدان امام حسين (پا قلعه)

32222220

4

پايگاه شيرين

خيابان بهشتي-خيابان شيرين -بين شيرين15 و 17 

32223944

5

پايگاه معصوميه

حاشيه بلوار شهيد عبادي - جنب آتش نشاني

32233679

6

مركز 3

خيابان شهيد برگي - جنب مسجد جواديه

32313077

7

پايگاه 17 شهريور

خيابان هفده شهريور 24

32237646

8

پايگاه حاشيه ميلاد

نتهاي محله موسي بن جعفر - ميلاد 3 -جنب مدرسه پويا

32332633

9

پايگاه موسي بن جعفر(ع)

محله موسي بن جعفر - كاظميه 19 - پشت كتابخانه آقاي كريم پور

32237643

10

مركز 4

سجادشهر - بلوار غدير - جنب آزمايشگاه فني خاك

32414486

11

پايگاه شاهد

فلكه اول سجادشهر - جنب مسجد امام صادق

32446425

12

پايگاه حاشيه سراب و رضويه

خيابان امامت - روبروي امامت 49

32439431

13

مركز 5

خيابان 15 خرداد - تقاطع 15 خرداد و توحيد

32431182

14

پايگاه جماران

 

بين مدرس 64-66

32420941

32420942

15

مركز شماره 6

خيابان زكرياي رازي - پلاك 26

32433301

16

پايگاه نيلوفر

خيابان نيلوفر 4 - پلاك 12

32348123

17

پايگاه حاشيه ظفر

خيابان بهمن 11- پلاك 8 

32201168

18

مركز شماره 7

 

خيابان كارگران21

 

32316815

19

پايگاه حاشيه كارگران

كارگران 6 - طبقه دوم مسجد صديقه طاهره

32312399

20

پايگاه شعبانيه

نبش نرجس 4

32317971

21

مركزمهرشهر

3 كيلومتري جاده بيرجند - مشهد- مهرشهر- بلوار امام علي - جنب ميدان غدير

32308315

22

پايگاه حافظ

خيابان حافظ - نبش بهجت 21

32303406


تاریخ به روز رسانی:
1396/01/31
تعداد بازدید:
3955
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal