رزومه دكتر مصطفوي
 لوگو سلامت نوجوانان

 دكتر نرجس مصطفوي

- ديپلم علوم تجربي محل اخذ مدرك : دبيرستان نمونه ي پروين اعتصامي مشهد سال اخذ مدرك : 1370

- دكتري حرفه اي پزشكي عمومي محل اخذمدرك : دانشگاه علوم پزشكي بيرجند سال اخذ مدرك : 1378

سوابق كاري :

o       پزشك سازمان انتقال خون (واحد بيرجند) از سال1379 تا1381- دوره طرح

o       سرپرست مركز بهداشتي درماني كلاته سليمان از سال 1381 تا1382

o       پزشك مركز بهداشتي درماني اسديه از سال 1382 تا1384

o       سرپرست مركز بهداشتي درماني و پزشك خانواده مركز امير آباد از سال 1384 تا 1385

o       پزشك مسئول كلينيك ديابت بيمارستان وليعصر از سال 1385 تا 1391

o       مسئول واحد سلامت مدارس مركز بهداشت شهرستان بيرجند از سال 1385 تا 1391

o       پزشك مركز بهداشتي درماني كادوس (زير مجموعه مركز بهداشت شمال تهران دانشگاه شهيد بهشتي ) از سال 1391 تا 1393

o       مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس مركز بهداشت شهرستان بيرجند و پزشك كلينيك ديابت از سال 1393 تا كنون

 

فعاليتهاي جانبي و فرعي :

 

§        مدرس دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان

§        مدرس كارگاههاي آموزشي مركز بهداشت و معاونت بهداشتي

§        نماينده مركز بهداشت در شوراي آموزش و پرورش شهرستان

§        عضو كميته هاي فني مركز بهداشت شهرستان (كميته پديكلوز ، كميته مرگ نوجوانان و جوانان ،كميته پايگاه تغذيه سالم ،كميته مروج سلامت ،........... )

§        عضو كميته مشورتي ديابت دانشگاه

§        پزشك دوره ديده ديابت در برنامه كشوري ديابت

§        همكاري در تهيه وتدوين ويژه نامه هاي مناسبتي مركز بهداشت و معاونت بهداشتي

§        آموزش دانشجويان پزشكي در فيلد مركز اسديه در بخش بهداشت (1382-1384)

§        آموزش دانشجويان پرستاري در كلينيك ديابت بيمارستان وليعصر (1385-1390)

§        آموزش دانشجويان پزشكي در واحد پزشكي اجتماعي (1382-1384)

§        ايراد سخنراني در سمينارهاي كشوري (سمينار تازه هاي ديابت سال 1387 )

 

دوره هاي آموزشي طي شده :

 

·        طي بيش از 2000 ساعت كارگاههاي آموزشي تخصصي و عمومي

·        طي دوره جامع روش تحقيق (دوره 96 ساعته )

·        طي دوره جامع آموزش ديابت در يزد (دوره 120 ساعته )

·        طي دوره باز آموزي جامع طب كار (60 ساعته )

·        طي دوره هاي آموزش مداوم پزشكان (275 امتياز )

 

كسب تقديرنامه از طرف :

§        مدير كل دفتر سلامت جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت

§        سرپرست دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت

§        رييس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

§        معاونت بهداشتي دانشگاه بيرجند (چندين مورد )

§        معاونت درمان دانشگاه بيرجند (چندين مورد )

§        رييس بيمارستان وليعصر بيرجند

§        رياست مركز بهداشت بيرجند (چندين مورد )

§        رياست مركز بهداشت شمال تهران (چندين مورد )

§        رييس كميته امداد امام خميني بيرجند

§        رييس كميته امداد امام خميني اسديه

§        شهردار منطقه

§        شوراي شهر اسديه

§        بخشدار اسديه

§        نظام پزشكي بيرجند

§        رييس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي

§        رييس اداره آموزش و پرورش بيرجند

§        مدير كل اداره ي بيمه خدمات درماني استان خراسان جنوبي

§        فرماندار شهرستان بيرجند (چندين مورد)

 

طرحهاي تحقيقاتي و مقالات پذيرفته شده جهت ارائه در سمينارهاي كشوري :

 

§        مقايسه ي تشخيص باليني فارنژيت استرپتوكوكي با تشخيص آزمايشگاهي آن (پايان نامه دانشجويي -1378 )

§        تحليل الگوي جنسي آسيبهاي كودكان شهر بيرجند (1391)

§        تعيين زمان شروع و آهنگ رشد بلوغ در دختران (طرح كشوري -1386)

§        ارزيابي طرح آهن ياري اجرا شده در سال 1384 در دبيرستانهاي دخترانه شهر بيرجند و تعيين سطح آگاهي آنان

§        شيوع ديابت و اختلال تحمل گلوكز و عوامل خطرساز آن در زنان مراجعه كننده به مهديه بيرجند (1387)

§        بررسي شاخصهاي مدارس مروج سلامت شهرستان بيرجند و نقش آن در ارتقائ سلامت (1389-1390)

§        پوستر منتخب در ششمين كنگره كشوري مديريت در حوادث و بلايا (تحليل الگوي جنسي آسيبهاي كودكان بيرجند)

§        بررسي تاثير آهن ياري هفتگي بر پرخاشگري در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و دوم بيرجند (1394)

§        بررسي معيارهاي برپايي بيمارستان صحرايي به هنگام بلايا در ايران (1390)

§        Relative frequency of diabetic microalbuminuria in type 2 diabetic patients Birjand (2005-2007)

 

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/15
تعداد بازدید:
3557
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal