گسترش شبكه
 گسترش شبكه

     شرح وظايف: مسئول واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

 *    مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه.

*      شناخت خصوصيات جغرافيايي ،جمعيتي و توانايي هاي منطقه وتعيين اولويت ها در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمت

*      پيشنهاد ايجاد ، تجهيز، راه اندازي و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني .

*      پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني

*      مشاركت و هماهنگي با ساير گروه ها ي كارشناسي جهت استفاده بهينه از فضا،تجهيزات و نيروي انساني

*      براورد و تامين و توزيع نيروي انساني در تمام رده ها و تعيين محل خدمت

*      نظارت و پايش عرصه هاي ارائه خدمت و پايش و تلاش در جهت ارتقاي كيفيت خدمات

*      جذب و آموزش بهورزان در راستاي ارائه بهورزان كارآمد

*      برنامه ريزي وتعيين كارآموزي دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي،پرستاري،مامايي وپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي وآزاد درمراكزبهداشتي درماني

*      ارائه گزارشات ادواري از اطلاعات،آمار،شاخصهاي خدمات بهداشتي

*      طراحي و اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كيفيت و كميت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني

*      تجزيه و تحليل داده هاي زيج حياتي و ارائه بازخورد

*     تشكيل ستاد حوادث غير مترقبه

*      تهيه برنامه عملياتي ساليانه

*      پيگيري امور طرح پزشك خانواده روستايي

*      پيگيري امور سكونتگاههاي غير رسمي و ارائه خدمات در حاشيه شهر بيرجند

*      پيگيري امور ساختماني ،پروژه هاي عمراني و فضا هاي فيزيكي اماكن بهداشتي درماني

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4081
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal