معرفي پرسنل واحد كارگزيني

سمت: مسئول کارگزینی 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین محمدی
محمدی
مدرک: کارشناس مدیریت 
ایمیل: mh.mohammadi@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2830

مستقیم:05631632830 
فکس: 05632445675
   همکاران: 
 

سمت: کارگزین

نام و نام خانوادگی: مهدی محمدی

مدرک: کارشناس مدیریت دولتی  

تلفن داخلی: 2838

مستقیم: 05631632838
فکس: 05632445675
 

سمت: کارگزین

نام و نام خانوادگی: سمیه عباسی

مدرک:  کارشناس حسابداری
ایمیل : s.abbasi@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2832

مستقیم: 05631632832
فکس: 05632445675
 
 

معرفی واحد :

واحد کارگزینی بعنوان یک واحد ستادی در حیطه مرکز بهداشت ودرمان شهرستان بیرجند و مراکز بهداشتی درمانی تابعه مرکز بهداشت بیرجند انجام وظیفه می­نماید و کلیه امور کارگزینی این واحدها را تحت پوشش قرار میدهد

شرح وظایف: 

1.       تهیه پیش نویس نامه های مختلف اداری و کارگزینی و احکام مربوطه

2.       تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارمندان بطور کامل

3.       بررسی خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

4.       رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام؛تبدیل وضع استخدامی؛ترفیع و بازنشستگی و تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه بگیری

5.        بررسی شکایات کارمندان و تهیه پیش نویس پاسخهای لازم طبق قوانین و دستور مقام مافوق

6.       انجام رسیدگیهای مقدماتی بمنظور تعیین مدت خدمات مختلف کارمندان

7.       راهنمایی شاغلان طبقه در انجام وظایف محوله

8.       امور مربوط به مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان و متعهدین خدمت

9.       امور مربوط به مشمولین پیام آورانم بهداشت

10.   انجام امور مربوط به مرخصی پرسنل رسمی ،پیمانی،قراردادی و طرح پزشک خانواده

11.   انجام سایر امور مربوطه

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/13
تعداد بازدید:
6597
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal