اهداف و شرح وظايف انبار
انبار

 شرح وظايف مسئول انبار :

              

-     اجراي صحيح انبار داري در مورد ورود و خروج هر نوع كالا با رعايت تشريفات اداري

-     مراقبت در حفظ متوسط موجودي انبار به نحوي كه باعث تراكم بيش از حد كالا و يا كمبود كالا در انبار نگردد.

-     شناخت سيستم ها و روش هاي طبقه بندي و كدگذاري و طرح استقرار كالا و آرايش انواع موجودي ها در انبار با توجه به كيفيت آنان و رعايت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداري آنان كه در كاتالوگ ها و بروشورهاي شركت هاي توليد كننده كالاهاي مذكور درج گرديده است

-     تنظيم صورتجلسه از نتيجه انبار گرداني با ذكر مقادير كسري يا آسيب ديده و يا فاسد شده و تهيه گزارش توجيهي در مورد علل آن

-     شركت فعال در انبار گرداني ساليانه و يا ادواري و همكاري با مسولين اعزامي ذيصلاح كه به عنوان نماينده بايد در جريان مراحل مختلف انبارگرداني موظفا ً شركت داشته با شند به كارگيري مساعي لازم در جهت تكريم و حفظ حرمت ارباب رجوع و پاسخگويي مناسب به آنها.

 -     نظارت كلي بر تمام انبارهاي معاونت بهداشتي و مركز بهداشت شهرستان.

-     تعيين كالاهايي كه بايد در انبارها نگهداري شود.

-     نگهداري مدارك موجوديهاي واقعي كالاها در انبار.

-    مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجوديها در برابر مخاطرات.

-     مراقبت در رفع نواقص پرسنلي و تجهيزاتي و امكاناتي.

-     مراقبت در ارسال گزارشات دوره اي و مستمر و ساير مكاتبات ضروري.

-     توصيه و پيشنهاد روشهاي انبارداري و اصلاحي ديگر.

-     نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاها و همچنين امضاء كليه اسناد مربوطه

-     نظارت بر تمامي فعاليتها و اجراي كامل مقررات مالي و انبار داري در انبارهاي تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارت 

 -    هماهنگي با واحد كارپردازي، حسابداري و معاونت بهداشتي

-     همكاري با بازرسان اعزامي حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه.

-     اعلام گزارش فوري در مورد هر نوع فعاليت و سرقت احتمالي به رئيس مركز بهداشت.

    

  شرح وظايف  اپراتور رايانه

 -     ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در رايانه .

 -     اعلام موجودي به مسئولين مربوطه .

 -     صدور ر حواله انبار و قبض انبار و مرجوعي .

شرح وظايف  انباردار:

          -      رسيدگي بر موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و با نظر مسئولان مافوق.

         -      اقدام به حفظ و حراست اجناس تحويلي به انبار و جلوگيري از حيف و ميل و خسارات به آنها.

         -     مطلع ساختن مسئول در مورد اتمام اجناس از هر نوع به منظور تدارك و تحويل آن ها به انبار.

        -      درخواست خريد كا لابرنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود.

          -      همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده.

          -     نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات

          -     مشاهده عيني كالا (بر اساس تحويل كالا نه فاكتور ارائه شده)

             - ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط.

          -     درخواست خريد اوليه كالاها به واحد امور مالي ،در صورت عدم موجودي

         -     مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي مانند سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
19082
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal