معرفي همكاران بهداشت محيط و حرفه اي
کارنامه سوابق کاری
سوابق اجرایی
 بهداشت محیط وحرفه ای

سمت: مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

نام و نام خانوادگی: مهندس قائم براتی کوشک
براتی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط
ایمیل : gh.barati@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2900

مستقیم:05632445503  ,  05631632900
فکس: 05632445675
   همکاران: 
 

سمت: کارشناس بهداشت محیط 

نام و نام خانوادگی:  مهندس فریبا هنری 
هنری
مدرک: کارشناس بهداشت محیط  
ایمیل : honari-env@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2901

مستقیم: 05631632901
فکس: 05632445675
 

سمت: کارشناس بهداشت محیط  

نام و نام خانوادگی: مهندس غلام رضا آبی 
آبی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط  
ایمیل: g.abee@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2908

مستقیم: 05631632908
فکس: 05632445675
  

سمت: کارشناس بهداشت محیط 

نام و نام خانوادگی: مهندس زهرا هریوندی
هریوندی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط
ایمیلz.harivandi@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2902

مستقیم: 05631632902
فکس: 05632445675
 

سمت:  کارشناش بهداشت آب

نام و نام خانوادگی: مهندس ابوالفضل قوامی

مدرک: کارشناس ارشد آموزش سلامت
ایمیل: A.GHAVAMI@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2909

مستقیم:05631632909 
فکس: 05632445675
  

سمت:  کارشناس بهداشت حرفه ای 

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سیدآبادی    
سید آبادی
مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای
ایمیل: m.sayedabadi@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2906

مستقیم: 05631632906
فکس: 05632445675

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (طب کار )

نام و نام خانوادگی: مهندس محسن پری نژاد
پری نژاد
مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای
ایمیل: m.parineghad@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2905

مستقیم:05631632905 
فکس: 05632445675

سمت: کارشناس بهداشت محیط (مواد غذایی )

نام و نام خانوادگی: جعفر ملایی
ملایی
مدرک: کارشناس بهداشت محیط 
ایمیل: j.molaei@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2907

مستقیم:05631632907 
فکس: 05632445675

سمت: کارشناس بهداشت محیط (بیمارستانها)

نام و نام خانوادگی:  زهرا سعادتی 
سعادت
مدرک: کارشناس بهداشت محیط 
ایمیل: Zsaadati@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2904

مستقیم:05631632904 
فکس: 05632445675

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای (مشاغل سخت و زیان آور )

نام و نام خانوادگی: زهرا خزاعی نژاد 
خزاعی
مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای
ایمیل: khazaie.nezhad@bums.ac.ir

تلفن داخلی: 2903

مستقیم:05631632903 
فکس: 05632445675
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/22
تعداد بازدید:
8084
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal