معرفي پرسنل سالمند

 
لوگو سالمندان
 سكينه مسگر
 
مدرك : كارشناس بهداشت عمومي
 
سمت : كارشناس برنامه سالمندان
 
پست الكترونيك :   s.mesgar@bums.ac.ir
 
شماره مستقيم : 05631632853                                                                   
 مسگر

با نگاهي به وضعيت سالمندي در جهان ، خواهيم ديد كه جهان در حال پير شدن است . بررسي آمار جمعيت جهان نشان مي دهد كه در سال 2000 حدود 20% از جمعيت اروپا كه پيرترين قاره جهان است ، سالمند بوده اند و در سال 2002 اروپا و ژاپن مناطقي بودند كه بيش از 13 درصد از كل جمعيت آنها زا سالمندان بالاي 60 سال تشكيل مي دادند. در سال 2003 مناطق بيشتري از جهان با همين وضعيت روبرو خواهند بود . بررسي آماري نشان ميدهد كه در سال 2050 ، 37 درصد از جمعيت اروپا از سالمندان تشكيل خواهد شد . در كشورهاي درحال توسعه ، جمعيت سالمندان كه درسال 2000 با رقمي حدود 600 ميليون نفر از 10 درصد كل جمعيت جهان را شامل مي شد ، درسال هاي 2025 و 2050 به ترتيب بالغ بر 2/1 و 2 بيليون نفر ، يعني 21% از مجموع جمعيت انساني خواهد بود . در كشورهاي در حال توسعه مسائل و مشكلات ديگري نيز بر مسئله سالمندي تاثير گذاشته اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم .

1. نرخ بالاتر رشد جمعيت به معني جمعيت بيشتر سالمنددر آينده خواهد بود .

2. اين كشورها هنوز با مشكلات ناشي از توسعه دست به گريبان هستند و به برسي مسائل مرتبط با پير شدن جمعيت نمي انديشند . در نتيجه براي آينده پيش بيني هاي لازم بعمل نياورده به طور ناگهاني با پديده سالمندي جمعيت دشواريهاي آن روبروخواهند شد .

3. در كشورهاي درحال توسعه سرعت سالخوردگي جمعيت بيشتر است و در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته ، مدت زمان كمتري طول مي كشد تا جمعيت سالمندان دو برابر شود . بنابراين كشورها آمادگي كامل براي رويايي با اين وضعيت را نخواهند داشت و اين مسئله بعنوان تغييري در نظام اجتماعي ، در آينده مشكلات بسياري براي آنان بوجود خواهد آورد .

4. بر خلاف كشورهاي توسعه يافته ، در اين كشورها درصد بالايي از سالمندان در مناطق روستايي زندگي

مي كنند . گفته مي شود تا سال 2025 ، 82 درصد از سالمندان كشور هاي توسعه يافته در شهرها زندگي خواهند كرد. حال آن كه اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه 50 درصد خواهد بود .

5 در كشورهاي درحال توسعه معمولاً سالمندان در خانواده هاي گسترده ، كه چند نسل را در بر مي گيرد زندگي مي كنند و تعداد سالمنداني كه تنها به سر مي برند نسبت به كشورهاي پيشرفته كمتر است .

6 . از آنجا كه در كشورهاي درحال توسعه نظام هاي حمايت اجتماعي آنقدر وسيع نيستند تا همه سالمندان را پوشش دهند ، خانواده مهمترين پشتوانه و بهترين منبع حمايت مالي و اجتماعي و معنوي براي سالمندان محسوب مي شود.

با توجه به تفاوتهاي مذكور در بالا ، كشور ما نمي تواند در رسيدگي به مسائل سالمندان و پير شدن جمعيت از كشورهاي توسعه يافته تقليد كرده ، بر اساس شيوه هاي آنان برنامه ريزي كند و سياست ها و برنامه ريزي هاي متفاوتي را طلب مي كند .

از برنامه ريزي هاي اساسي در كشور ما به كار بردن تمهيدات لازم براي فراهم ساختن بستر اجتماعي مناسب توسط حكومت ، آموزش وبكار بستن شيوه زندگي سالم از بدوحيات در قالب مراقبتهاي كودكان ، دوران بارداري ، زايمان ايمن ، توصيه هاي ورزشي مناسب و ارايه الگوهاي تغذيه اي صحيح، خدمات توانبخشي و مراقبت هاي طولاني مدت سالمندي با توجه به الگوي مزمن بيماريها در دوران سالمندي است . خدمات بيمارستاني و تخصصي و مراقبت از سالمندان بيمار در منزل ، بهبود كيفيت ارايه خدمت بهداشتي درماني به سالمندان از طريق پيشگيري اوليه ، ساماندهي وضعيت درمان در كلينيكهاي سرپايي و بخش بستري مخصوص سالمندان انجام پ‍ژوهش در جهت شناسايي اولويت هاي بهداشت و سلامت سالمندان از اهميت ويژه اي برخوردار است . برنامه بهداشت سالمندان يكي از برنامه هاي گروه تخصصي بهداشت خانواده است كه تحت عنوان مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندان براي بررسي و اقدام در راه رفع نيازهاي اساسي سلامتي سالمندان به دنبال يافتن راهي براي تشخيص زودرس بيماريهاا ست و همچنين برنامه ريزيهاي لازم جهت آموزش شيوه زندگي سالم به سالمندان در برنامه بهبود شيوه زندگي در دوران سالمندي ديگر برنامه سالمندان است كه در اين واحد جهت بخش تحت پوشش برنامه ريزي مي گردد . اين برنامه بر آموزش  استاندارد سالمندان در زمينه شيوه زندگي تمركز دارد و بعد از طي چند سال با تجربيات حاصل از اجراي برنامه در سطح كشوروزارت بهداشت با توجه به مشكلات اولاي سالمندان كشور مبحث تغذيه را براي آموزش به سالمندان انتخاب كرده است. اعتقاد بر اين است كه با تغذيه درست سالمندان مي تواننند از بروز بسياري ازبيماريهاي مزمن  نظير ديابت،فشار خون جلوگيري كنند .حتي درمراقبت از مفاصل و استخوان حفظ توده بدني مناسب از اولويت برخوردار است.

شرح وظايف  كارشناس برنامه سالمندان:

1.      تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود

2.      پيگيري ، هماهنگي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت كليه پرسنل بهداشتي  درماني و اقشار مختلف جامعه

3.      نظارت ، پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستان

4.      جمع آوري ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه

5.      هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي ( واحد بيماريهاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي ) وسازمانها و ادارات برون بخشي ( مثل بهزيستي ، كميته امداد ، نهضت سواد آموزي ، شهرداري و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي

6.       هماهنگي لازم جهت تشكيل كميته سلامت سالمندان و پيگيري مصوبات آن

7.      هماهنگي درخصوص تهيه ، چاپ و تكثير و توزيع جزوات ، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي سلامت سالمندان

8.      همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت معرفي برنامه ، تكريم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت هاي مختلف مانند هفته جهاني بهداشت ؛ روز جهاني خانواده و هفته سالمند.

9.      برنامه ريزي و پيگيري جهت هزينه كرد مطلوب اعتبارات برنامه سالمندان

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/14
تعداد بازدید:
3749
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal