معرفي همكاران آموزش سلامت

 
كارنامه سوابق كاري

سمت: مسئول آموزش سلامت 

نام و نام خانوادگي: حميد رضا شاملوي محمود آبادي
            شاملو     
مدرك: كارشناس بهداشت عمومي
ايميل: shamlou@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2885

مستقيم:05631632885 
فكس: 05632445675

سمت: كارشناس آموزش سلامت 

نام و نام خانوادگي: مريم يوسفي
يوسفي
مدرك: كارشناس بهداشت عمومي 
ايميل: m.yosefi@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2911

مستقيم:05631632911 
فكس: 05632445675
 
 معرفي واحد

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز مي شود كه سالم بوده و علاقمند من توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و من آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند.

آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر من تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت شده و تركيبي از حمايت هاي آموزشي، ساختاري اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است.

آموزش دهندگان سلامت، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني و راههاي جديد كاربرد دانش خويش من منظور حل مشكلات فردي اجتماعي مي باشد تمام مراقبين سلامت ، آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي باشد.

هدف آموزش بهداشت در مراقبت هاي بهداشتي اوليه عبارتست از « ترغيب مردم من اين كه بخواهند سالم باشند، بدانند چگونه سالم بمانند، براي حفظ سلامت فردي و جمعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند » 

آموزش بهداشت من منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يادگري و من كار بردن مهارتها براي ارتقاء سلامت نيازمند من موارد زير مي باشد:

1- تشويق مردم من مشاركت در برنامه ريزي و اجراء مراقبتهاي بهداشتي اوليه

2- توجه  و درك صحيح از فرهنگ جوامع ، شيوه هاي زندگي و مهارتهاي زندگي آنها و پرهيز از پيش داوري و نقش آمرانه قبلي آموزش بهداشت

3- برقراري ارتباط خوب با مردم كه تبادل اطلاعات وافكار را من طور واضح و روشن ميسر

4- اتخاذ مناسب ترين تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي ارتقاي سلامت كه مشاركت جامعه و اعتماد من نفس را در مردم ترويج دهد.

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
3722
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal