معرفي واحد سلامت خانواده
 
لوگو سلامت خانواده
معرفي واحد:

رسالت : حفظ وارتقاي سلامت خانواده مبتني بر گروههاي مختلف سني و گروه هاي هدف ويژه در شهرستان

مأموريت : دستيابي به جامعه اي سالم مبتني بر اسناد بالا دستي بطوريكه تمامي گروههاي سني و گروه هاي هدف ويژه در خانواده ها با بهره گيري از خدمات سلامت مطلوب و دسترسي عادلانه ، كيفيت زندگي مناسبي را تجربه نمايند

خانواده يكي از اساسي ترين اركان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد ،كه از افراد مختلفي تشكيل شده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها مجزا ميسازد . يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است . اين امتيازدر خانواده باعث ميشود كه اثربخشي فعاليت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود . بنا براين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده هاي  افزايش يافته و موجبات اعتلاي جامعه را فراهم مي آورد .  از همين رو يكي از رويكردهاي اصلي نظام سلامت برنامه ريزي مبتني بر خانواده بوده وبه همين منظور دفتر سلامت خانواده وجمعيت  از سالهاي قبل دروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي طراحي شده است.

واحد سلامت جمعيت و خانواده مهمترين مداخلات را براي ارتقاي سلامت مادران و كودكان دراستان راهبري نموده و هم اكنون با وظائفي گسترده تر ، جمعيت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقاي سلامت گروههاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات سلامت مديريت  مي نمايد ، بطوريكه با برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروههاي آسيب پذير جامعه ، مادران  نوزادان  كودكان – ميانسالان وسالمندان كشور اين مهم را بانجام ميرساند .

اين واحد همچنان متولي اجراي عمده ترين و اصلي ترين برنامه هاي نظام سلامت  در  مراكز بهداشتي درماني، پايگاه  و  خانه هاي بهداشت هستند. بيش از 50 درصد خدمات جاري مراكز ارايه دهنده  خدمات به نوعي به فعاليت هاي اين گروه  باز مي گردد.

 در طي دو دهه اخير با تمركز در ارائه خدمات پيشگيرانه و مراقبتهاي انجام شده كه سهم عمده آن در حوزه سلامت خانواده بوده توانسته است شاخصهاي بسيار خوبي رادربرنامه هاي مربوطه  بدست آورد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
3692
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal