معرفي پرسنل دبيرخانه

                              سمت:  مسئول دبيرخانه و بايگاني اداري و پرسنلي 

نام و نام خانوادگي:هما فنودي

مدرك:   بهيار 
ايميل: h.fanoodi@bums.ac.ir

تلفن داخلي : 2835

مستقيم:05631632835 
فكس: 05632445675
  

رزومه مسئول دبيرخانه

هما فنودي :بهيار -28 سال سابقه خدمت در مناطق محروم روستايي-4 سال گزيك (مسئول داروخانه ،تزريقات ، امور اداري ،پرستار نمونه شهرستان) -10 سال خور (مسئول داروخانه ،تزريقات ، امور اداري ،پرستار نمونه استاني)4 سال گازار (مسئول داروخانه ،تزريقات ، امور اداري)2 سال مرك (مسئول داروخانه ،تزريقات ، امور اداري)8 سال ستاد مركز بهداشت بيرجند

 
 
  همكاران:
 

سمت: متصدي تايپ  

نام و نام خانوادگي: سودابه غيرتي

مدرك: كاردان كامپيوتر   

تلفن داخلي : 2834

مستقيم: 05631632834
فكس: 05632445675
 

سمت: امور دفتري   

نام و نام خانوادگي: زهره غلاميان  

مدرك: ديپلم   
ايميل: z.golamian@bums.ac.ir

تلفن داخلي:  2834

مستقيم: 05631632834
فكس: 05632445675
 
 
كارنامه سوابق كاري

سمت: نامه رسان 

نام و نام خانوادگي: حسن دستگردي

مدرك: ديپلم
ايميل: h.dastigrdi@bums.ac.ir

تلفن داخلي:2834

مستقيم:05631632834 
فكس: 05632445675
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/14
تعداد بازدید:
4684
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal