مشاوره بيماريهاي رفتاري
 
خدمات مركز بيرجند
مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

مشاوره و انجام تست اچ آي وي  رايگان براي افراد داراي رفتار پر خطر در مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري

 

آدرس : خيابان غدير مركز بهداشتي ودرماني شماره 4 -  تلفن تماس32414380

 

مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري ، مراكزي هستند كه قابليت ارايه خدمات آموزشي ، مشاوره ، مراقبت و درمان و پيشگيري ، كاهش آسيب را به افراد در معرض بيشترين خطر و مبتلا به HIV و STI را ارايه مي دهند . در اين مراكز وجود پرسنل دوره ديده و امكان دسترسي به متخصص عفوني شرط لازم براي راه اندازي اين مراكز مي باشد ( پروتكل كشوري راه اندازي مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري) .

از اهداف را ه اندازي اين مراكز مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

-          فراهم نمودن امكان دسترسي عموم مردم به مكاني مطمئن جهت كسب اطلاعات در خصوص راههاي انتقال و پيشگيري از بيماري HIV/AIDS .

-          فراهم نمودن امكان دسترسي گروههاي در معرض بيشترين خطر ابتلا به خدمات آموزشي ، مشاوره تشخيص HIV ، كاهش آسيب و مراقبت و درمان بيماريهاي مقاربتي

-          فراهم نمودن امكان دسترسي مبتلايان به اچ اي وي /ايدز و خانواده آنان به خدمات آموزشي ، مشاوره ، مراقبت و درمان و كاهش آسيب

-          افزايش امكان دسترسي مبتلايان بيماران مقاربتي به خدمات آموزش ، مشاوره ، مراقبت و درمان و كاهش آسيب .

-          افزايش امكان دسترسي افراد در مواجهه شغلي به خدمات تشخيصي و پيشگيري از ابتلا به HIV .

گروه هاي هدف اين مراكز عبارتند از:

-          داوطلبين مشاوره

-          گروه هاي در معرض بيشترين خطر ابتلا به HIV (مصرف كنندگان تزريقي مواد، افراد داراي روابط جنسي غيرايمن).

-          مبتلايان به HIV/AIDSو خانواده آنها .

-          مبتلايان به بيماريهاي مقاربتي

-          افراد در معرض مواجهه شغلي .

با توجه به نو پديد بودن ، تبعات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ..... اين بيماري ، اهميت بيماريابي اصولي از يك سو و حفظ و تداوم ارايه خدمت به بيماران ازسوي ديگر ، منجر به تعيين شاخص ها و اهداف وتاكيد بر دسترسي بر آن شده است. اهم اين شاخص ها كه حد انتظار عملكرد مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري نيزمي باشد به شرح ذيل است :

-          دسترسي جمعيت عمومي بالاي 15 سال مراجعه كننده به در مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري جهت دريافت خدمات مشاوره   (شاخص دسترسي عمومي )

-          دسترسي جمعيت عمومي بالاي 15 سال مراجعه كننده به در مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري جهت دريافت خدمات آزمايش داوطلبانه(شاخص آزمايش داوطلبانه)

-          ارزيابي شاخصهاي سل درافراد HIV مثبت تحت مراقبت مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-           پروفيلاكسي سل در افراد HIV مثبت داراي PPD>5mmmmتحت مراقبت مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري

-          درمان ضد سل در افراد HIV مثبت مبتلا به سل تحت مراقبت مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-          انجام اقدامات آزمايشگاهي، پاراكلينيكي و نيز پيگيري درمان درافراد HIV مثبت تحت مراقبت مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-          پروفيلاكسي PCP در واجدين شرايط دريافت PCP تحت مراقبت مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-          درمان ضدرتروويروسي مبتلايان به عفونت HIV/AIDS پيشرفته تحت مراقبت مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري

-          مشاوره و آزمايش داوطلبانه از همسر مبتلايان بهHIV شناسايي شده تحت مراقبت مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري

-          دسترسي مبتلايان به HIV به روشهاي تنظيم خانواده درمراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-          دسترسي مبتلايان به HIVبه روش هاي كاهش آسيب درمراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

-          مشاوره و آزمون تشخيصي HIV در تمامي بيماران مبتلا به سل داراي فاكتور خطر براي عفونتHIV تحت مراقبت مراكزمشاوره بيماريهاي رفتاري

32414380
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
6766
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal