برنامه هاي دبيرخانه
لوگو دبيرخانه

1-   تايپ نامه هاي ستادي مركز بهداشت (داخلي ، صادره و استخدامي ها و .....)

2-      اسكن نامه هاي اداري و مراجعين سرپايي و نامه هاي رسيده از مركز بهداشتي شهري و روستايي و ارجاع آن ها براساس دستورات مربوطه در هامش نامه

3-      ثبت مرخصي استعلاجي همكاران مراكز شهري روستايي ستادي بهورزي 

4-      ثبت مرخصي استحقاقي نيرو هاي قراردادي و مراكز روستايي

5-      تفكيك حكم كارگزيني پرسنل و ارسال آن به مراكز و بايگاني حسابداري

6-      پرينت نامه هاي مراكز شهري و روستايي و ارسال به موقع آن

7-      ارسال نمونه هاي اسمير و تيروئيد به آزمايشگاه 

8-      تاييد و توزيع نامه هاي داخلي و ثبت صادره و پرينت نامه هاي مربوطه

9-      مهمور كردن آزمايش مزدوجين و استخدامي ها و عدم اعتياد و دفترچه بيمه سلامت

10-   فتوكپي پيوست نامه هاو بخشنامه هاي اداري و تفكيك و ارسال به مراكز شهري و روستايي

          11-  اجراي شبكه دولت و ارسال و دريافت نامه ها از اين طريق
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
4370
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal